Пирдоп бе домакин на научна конференция

konferenciapirdop

На 29 септември в ритуалната зала на Пирдоп се проведе научно-практическа конференция на тема „Геохимични и агроекологични проблеми на Златишко-Пирдопското поле и околността”. Тя премина под патронажа на кметовете на общините Пирдоп и Златица – Ангел Геров и инж. Магдалена Иванова, които бяха официални гости. Конференцията бе организирана в чест на 105 години от научните идеи и делото на Никола Пушкаров в служба на народа. Присъстваха директорът на института по почвознание „Никола Пушкаров” проф. д-р Тотка Митова, студенти, общински съветници, жители на града.

Конференцията бе открита от проф. д-р Методи Теохаров, който приветства присъстващите и изрази своята благодарност за организирането на този форум. Приветствени думи отправи и инж. Магдалена Иванова, подчертавайки, че в района се намира едно от малкото училища в страната, което подготвя кадри в земеделието. В словото си Ангел Геров изрази надежда, че конференцията ще помогне да се разбере истината доколко промишлените предприятия тровят почвата ни. Според него не може да се обвиняват сегашните компании, тъй като почвата в района страда от исторически замърсявания.

Темите, които бяха обсъждани по време на конференцията бяха свързани с видовете почви на Златишко-Пирдопското поле и околността, агрономическата пригодност на земите в района за отглеждане на селскостопански култури, риска от плоскостна водна ерозия на почвата и препоръки за почвозащитно земеделие, дейности за ограничаване на ерозията и наводненията в златишко-пирдопския район, проучване на замърсяването на почвите в Пирдоп и Златица, ремедиационни практики и оценка на риска, технологични решения за възстановяване плодородието на ндустриално замърсените почви, торене на характерните за Златишко-Пирдопската котловина почви и земеделски култури, екологичното състояние на поречието и водите на р. Тополница.

Уредникът на музей „Луканова къща“ Иван Иванов представи свое изследване и нови исторически факти за Никола Пушкаров, който е първият български почвоизследовател и родоначалник на почвознанието у нас. На участниците във форума бе предоставен сборник с докладите от конференцията. Съдържащата се в него информация е предназначена за собственици на земя и земеделски производители, специалисти в общински и районни служби по земеделие и околна среда, природозащитници, експерти и изследователи.

Добави коментар