ПГТХТ „Н. Димов“ Пирдоп – Кръгла маса на тема „Професионалното образование в партньорство с бизнеса“

kryglamasaPGTHT

На 22 юни  в ПГТХТ „Н. Димов“ – Пирдоп, се състоя кръгла маса на тема „Професионалното образование чрез работа в България – иновации и перспективи“, с представители на бизнеса, браншовите организации, местната власт и образователните институции. Участници във форума бяха кметът на община Златица – инж. Магдалена Иванова, Николина Божкова – секретар на Община Пирдоп, Райна Алдева – председател на ОбС Пирдоп, Мария Тошева – ст. експерт професионално образование към РИО – София регион, Адам Петков – мениджър в „Бар и Грил Хепи“ София, София Торолова – адм. директор в „Елаците Мед“, Светлана Бамбекова – мениджър „Човешки ресурси“ в „Ди Би Шенкер Рейл България“,  Дамян Ненов – председател на Училищното настоятелство, директори на учебните заведения от района.

Срещата започна с презентация на директора на ПГТХТ Павлинка Ценова на училищен проект по програма „Академия за училищни лидери“на Фондация „Америка за България“ и Институт за международно образование – Ню Йорк. Павлина Ценова е един от 30 български директори на държавни и общински училища, взели участие в семинара на Фондацията за професионално развитие в България. След приключването на семинара директорите разработват и предават детайлни планове за иновативност и за подобряване на функционирането на училищата, в които работят. Павлина Ценова се спря подробно на предизвикателствата, които американската образователна система поставя пред българската, по отношение на методите на обучение. Проектът  акцентира върху педагогическата и методическа промяна в училище. Тя засяга начина на преподаване в училище – интepaктивнo, интepдиcциплинapнo и пpoeктнoбaзиpaнo oбyчeниe. Диpeктopитe като мениджъри и лидери инициират и подпомагат пpoмянaта. Целта е да се пpилaгaт в пpaктикaтa нaй-нoвитe тeндeнции в пeдaгoгикaтa, cвъpзaни c т. нap. дeмoкpaтичнo yчилищe. To фyнкциoниpa нa пpинципa „учeнe чpeз преживяване, oпит и правене“.

Представен бме и проект „Европейските стандарти в обучението чрез работа“ по програма „Еразъм+“. Пом. директорът Димитринка Раковска запозна аудиторията с основните цели и конкретните параметри на проекта. 24 ученици и 8 учители ще се обучават по стандартите на дуалната система на професионалното образование, прилагани в Германия и Португалия в края на месец август тази година. Приемащите организации са „Виталис“ гр. Шкойдиц, Германия и „Брага Мобилити Оупън“ гр. Брага, Португалия. Решението на ПГТХТ да проведе мобилността едновременно в две европейски държави цели запознаване с различните подходи на прилагане на обучението чрез работа в Европа. Германия е утвърден лидер в дуалната система и има изпитан модел за ефективното й прилагане. Португалия също използва обучението чрез работа в системата на професионалното образование. ПГТХТ избира партниращите организации заради доказаният им опит в организирането и провеждането на мобилности.

Ученици от клуба „Пътеводител из галактическата музика“, с ръководител Евгений Димитров изпълниха популярни песни. След информационната среща се проведе обсъждане на темата за предстоящото въвеждане на дуалната система в системата на професионалното образование в България. Тази утвърдена в Западна Европа практика има своите корени и у нас, но икономическата дестабилизация и демографските проблеми в България възпрепятстват доброто й прилагане при обучението на кадрите в реални работни условия. Необходимо е да се възстановят добрите български практики в тази посока и да се съчетаят с най-приложимите елементи на европейската дуална система.

Добави коментар