ПГТХТ „Никола Димов“ Пирдоп: Училищна програма Клас Еразъм+

Благодарение на участието си в програма „Еразъм+” през изминалите 7 години ПГТХТ „Никола Димов” Пирдоп създаде устойчиви партньорства с чуждестранни компании, които прераснаха и в съвместни инициативи отвъд границите на европейската програма за образование и обучение. Училището получи подкрепа от своите Еразъм+ партньори „Виталис” – Германия и „Брага Мобилити Оупън” – Португалия за стипендиантска кампания, училищна програма „Клас Еразъм+” и годишни награди за ученици с професионални постижения „Еразъм+ Отличник”.

През месец октомври тази година приключи изпълнението на Училищна програма „Клас Еразъм+” – иновативен образователен продукт по проект 2019-1-BG01-KA102-062124 „Социално приобщаване в ПОО чрез европейска мобилност”.

В Програмата участват 20 ученици от 8 клас през учебната 2020-2021 година със специалности „Организация на обслужването в хотелиерството” и „Кетъринг”. Освен годишните стипендии за учениците, допълнително са създадени клубове за извънкласни дейности – Клуб „Виталис” за хотелиерите и клуб „Брагамоб” за ресторантьорите. С участието си в тези клубове учениците имаха възможност да се запознаят с програма „Еразъм+” и с участници в мобилности от училището, с Европас и ECVET, да получат първите си професионални знания и практически умения по професията, да се запознаят с туризма в Германия и Португалия и спецификите на хотелиерството и ресторантьорството в посочените държави, да подготвят различни форми на електронно съдържание на чужд език и да го презентират пред публика. Предстои връчване на сертификати за участие в училищната програма и втора вноска от отпуснатите стипендии от чуждестранните спонсори.

Не по-маловажно е обединението на партньорите около друга форма за поощрение на възпитаниците на училището – този път за големите ученици от 12 клас. Училището учреди специален приз за ученици с постижения в професионалната подготовка „Еразъм+ Отличник”. Еразъм+ отличници стават стажанти по Еразъм, състезатели по професии, както и с доказани умения в професионалната подготовка.

Отличници на Виталис Германия са: 2020, Здравко Мутафчиев – готвач и Фатих Пашалиев – хлебар-сладкар; 2021, Алекс Димов и Габриела Киркорова – сервитьори. Отличници на Брага Моб, Португалия са: 2020, Богослава Минкова – сервитьор; 2021, Павлина Николова – сервитьор и Николай Гергов – готвач. На учениците са връчени парични награди и сертификати.

Димитринка Раковска