Още трима ученика от ПГ „Златица“ започнаха практиката си в Дънди Прешъс Челопеч

На 22 октомври за още трима ученика от Професионална гимназия „Златица“ започна практическата част от програмата за дуално обучение. Всеки четвъртък и петък учениците ще упражняват своите теоретични умения на практика в отдел Поддръжка на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД. Общо учениците, които започнаха практическите умения по програмата в минното дружество са седем.

Учениците бяха въведени в спецификата на производствените дейности, мерките за опазване на околната среда и ангажираността на компанията за развитието на региона от Радина Копринкова-Симеонова, специалист „Корпоративна социална отговорност“.

Важен елемент от въведението към практиката беше запознаване на „новите колеги“ със златните правила по безопасност на труда в дружеството, с фокус върху необходимостта те да се спазват.

„Всички ние от двете дружества на „Дънди Прешъс Металс“ в България се стремим към непрекъснато усъвършенстване. Дуалното обучение е важен и значим проект, в който участваме активно и с голяма ангажираност. В партньорство с големите компании и голяма част от инженеринговите фирми в региона на Средногорието, вложихме усилия и поехме отговорността да подкрепим Професионална гимназия „Златица“, за да развием заедно дуалното обучение в региона. По този начин ние предоставяме възможността на учениците да видят на практика това, което изучават в училище. Висококвалифицираните ни служители предават своите знания, за да създадат добре подготвени специалисти с техническо средно образование, които все по-трудно се намират.“, сподели Гергана Янакиева, директор Администрация и човешки ресурси за двете дружества на „Дънди Прешъс Металс“ в България.