Отчет на една година управление от мандат 2015 – 2019 в община Пирдоп

1godinamandat

На 16 ноември в лекторията на читалище „Напредък” Пирдоп се проведе среща на ръководството на община Пирдоп с граждани по повод една година управление от мандат 2015 – 2019 г. Присъстваха кметът на община Пирдоп Ангел Геров, зам.-кмета на общината Вера Бойчева, председателят на ОбС – Пирдоп Мария Шентова, общински съветници, граждани.

В началото на срещата Ангел Геров представи пред присъстващите информация за дейностите, които са извършени в общината за изминалата година.

Първата дейност на общинското ръководство е промяна в събираемостта на данъците и таксите. В началото на мандата приходите в общината от данъци и такси са били ниски. Благодарение на промените в законодателството от началото на 2016 г. хората със задължения са получили покани и актове за установяване на вземания. Чрез тези покани общината има право да даде лицата със задължения на частен съдия-изпълнител, като към 16 ноември 2016 г. има 130 такива случая. Дори случаите, в които хората са подписали споразумение за разсрочено плащане и не го спазват, подлежат на съдебен иск. В резултат на тези мерки, събираемостта на данъците и таксите в града драстично е увеличена.

През първата година от своето управление общинското ръководство усилено работи и за справяне с проблема с бездомните и безстопанствени кучета в града. Като една от стъпките за решаване на проблема е регистрирането на домашните кучета, като от регистрирани 12 домашни кучета през декември 2015 г. към 31 март 2016 г. в регистъра са записани 182 кучета. За да се намали популацията на бездомните кучета, общината работи с две фирми. От 19 февруари до 11 ноември  2016 г. тези фирми са заловили, кастрирали, обезпаразитили и пуснали на място 104 безстопанствени кучета. По-агресивните кучета са отведени в приюти. Изготвена е и програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета.

По отношение на европейските програми, Ангел Геров заяви, че общината е входирала три проекта в Министерство на земеделието по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. В момента се чакат крайните резултати за одобрението на проектите, като се очаква поне два от тях да бъдат финансирани. Проектите са за рехабилитация на улична мрежа Пирдоп, рехабилитация на пътя Пирдоп – Душанци – Антон. третият проект, който има и най-голям шанс да бъде спечелен, е внедряване на енергийна ефективност на детските градини.

1-god-mandat

Окончателно е изработена транспортната схема на седемте общини в района. Тя е одобрена от областна администрация на София област и се очаква получаване на официалния документ, за да може транспортната схема да заработи.

Общината е закупила камион с цел да се намалят разходите за сметоизвозване. От 1 март до 15 ноември, камиончето има 1 421 курса до строителното сметище в града и е извозило 4 200 куб. м. зелена листна маса. Закупени са 70 нови контейнера тип „бобър”, от които 40 са пластмасови, а 30 метални. Една част от тях са поставени на мястото на стари контейнери. Другата част не са разположени, тъй като се изготвя нова система за сметосъбиране с цел оптимизация. Проблем в общината са 4 кубиковите контейнери, тъй като в повечето случаи контейнерите са наполовина празни, а цената на вдигане е една и съща. Проблем по отношение на сметосъбирането са и недобросъвестните граждани, които си изхвърлят боклука или до контейнера, или на нерегламентирани сметища.

В началото на пролетта започна инициатива за почистване на стария гробищен парк. В него има проблем с наличието на змии, но се търсят възможности за справяне с проблема. След него изцяло бе почистена и поддържана градската градина. В момента тя не се чисти толкова интензивно, тъй като програмата за временна заетост е изтекла и метачната машина е получила дефект. След доставянето на частите, при монтаж се е получила трудова злополука с нейния шофьор. Поради това е назначен нов шофьор и тя отново е в действие, благодарение на което градската градина за 2 дена е изметена и почистена. Основен проблем на общинското ръководство в градската градина са недобросъвестните граждани, които освен, че ежедневно си изхвърлят боклуците по зелените площи са строшили 18 пейки. Недобросъвестни граждани са премахнали насадените през пролетта на главната улица рози. Откраднати са и петуниите в центъра на града.

Културният календар на общината е разнообразен. Отбелязват се различни празници съвместно с детските градини, училищата и самодейците от читалището. Организирани са и много изложби. Във филиал „Снежанка” е изграден физкултурен салон.

За 2016 г. община Пирдоп е предоставила 3 070 куб. м. дърва за местното население, от които 2 021 куб. м. са безплатни дърва, които се равняват на 110 801 лв. Това са дърва, които се отпускат на инвалиди, ветерани от войните и лица над 80-годишна възраст.

По време на срещата стана ясно, че в момента се изработва проект за подмяна на цялото училищно осветление на общината по европейските програми. Сегашните улични лампи са стари, дават много дефекти и светят само на 20%. Получават се и много аварии, поради които части от града остават без осветление. Работи се и по подмяна на видеонаблюдението в града, като се очаква да бъдат монтирани камери с нощно виждане и разпознаване на номерата на автомобилите. Общината търси възможности за кандидатстване по програми за средства за закупуване на съоръжения за игра на децата. Те ще бъдат монтирани в различни краища на града. Възстановени са счупените столове на игрището за футбол в града. Подготвен е проект за реконструкция на стадиона в града.

Проведени са много разговори за привличане на нови инвеститори в общината. Целта е да бъдат открити нови работни места. Общината в момента не разполага с места в промишлената зона на града. Заради това, техническа служба и дирекция „Земеделие” проучват най-близките терени до регулацията на града, за да може да бъдат вкарани в регулация и продадени или отдадени под наем на инвеститори.

Кметът на община Пирдоп каза още, че общината се е опитала да кандидатства с проект за закупуване на техника за сметоизвозване и сметосъбиране. Тъй като програмата не е предвиждала средства за тази цел проектът не е бил класиран и няма да се осъществи. Въпреки това, общината работи за създаване на общинска структура, която да отговаря сметоизвозването и сметосъбирането.

По време на питанията на гражданите срещата се превърна в поредната „говорилня”. Част от гражданите започнаха с лични нападки към ръководството на общината. Станислав Готев обвини Ангел Геров, че мери с два аршина гражданите при събирането на данъците и таксите. Ангел Геров категорично заяви, че това не е така. В общината има данни за това на кои хора са изпратени покани и актове за установяване на задължения. Ангел Геров заяви още, че в качеството си на собственик и управител на фирма Станислав Готев дължи на общината 16 000 лв., а на читалище „Напредък” 6 000 лв. Геров каза, че знае защо толкова е нападан, но ще го каже и на гражданите. „Кметът на Пирдоп не иска да си купи спокойствие от г-н Станислав Готев и да му даде работа. Това е голата истина, която трябва да знаете“ – заяви кметът.

Личните нападки по време на срещата продължиха като Станислав Готев упрекна и предишното ръководство на общината за ситуацията в болницата. Той заяви, че 278 000 лв., които са от продажба на акции за спасяването на болницата, са били неправомерно похарчени от предишния кмет на общината. Ангел Геров заяви, че всички средства са преведени на болницата и за тази транзакция има документи. Той призова Станислав Готев да подаде сигнал в прокуратурата по този казус, тъй като община Пирдоп няма какво да крие.

Иван Велин призова гражданите да спрат с личните нападки, тъй като това не е целта на срещата. Той поздрави ръководството на общината за организирането на подобно събитие, тъй като по този начин то може да се запознае с проблемите на гражданите. Иван Велин изрази и своята готовност да помага за развиването на спорта в града.

В края на срещата стана ясно, че кметът на община Пирдоп ще има приемен ден за граждани. Той ще бъде през първата и трета сряда от месеца от 14 до 16 ч.

Добави коментар