Открит урок по математика в СОУ „С. Савов“ Пирдоп

otkriturokSOUPP

На 27 април в СОУ „С. Савов” – Пирдоп, преподавателката по математика Петя Спасова проведе открит урок с ученици от X клас. Той бе на тема „Лице на тригълник”. На него присъстваха директорът на училището Цвятко Четьов, ст. експертът по математика към РИО – София, Димитрина Банова, учители по математика от училищата в района.

Чрез помощта на интерактивна дъска, Петя Спасова запозна учениците с начините за намиране лицето на триъгълник. Тя бе подготвила и различни задачи, чрез които учениците показаха своите знания по геометрия.

Откритият урок показа как в модерното училище уроците се преподават чрез новите технологии. Чрез тях учениците са по-мотивирани и имат по-голямо желание да работят в час.

Добави коментар