ОИК – Златица прекрати пълномощията на общинския съветник от ГЕРБ д-р Иван Стойнов

 

Общинската избирателна комисия – Златица прекрати предсрочно пълномощията на общинския съветник от ГЕРБ д-р Иван Стойнов. Решението бе взето на заседание на комисията на 12 февруари. Поводът за прекратяване на пълномощията му е, че в законовия срок не е подал молба за освобождаване от длъжността Управител на „Медицински център I- Златица”. Сигнал за това, че е нарушен чл. 30, ал. ал. 4, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от общинския съветник Иван Димитров Стойнов, е подаден до комисията преди седмица, съобщи председателят на ОИК-Златица Светозар Стоянов.

„След извършена служебна проверка установихме, че в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати и избирането му за общински съветник Иван Стойнов не е уведомил писмено Общинската избирателна комисия, че е подал молба по чл.34, ал.6 от ЗМСМА за освобождаването от заеманата длъжност, като управител на търговско дружество с общинско участие „Медицински център I- Златица“ ЕООД. Поради тази причина комисията счете, че са налице всички основания да бъдат прекратени пълномощията му.

Д-р Иван Стойнов имаше срок от три дни да предостави на комисията документ, с който да удостовери, че е спазен законът. Такъв обаче не ни беше предоставен. На заседанието, което проведохме на 12 февруари г-н Стойнов присъства с адвоката си и обясни, че наскоро е разбрал за това изискване на закона и мислел, че може да входира подобна молба със задна дата. Тъй като не бе представен документ по чл. 34, ал.6., комисията взе решение да прекрати предсрочно пълномощията на Иван Димитров Стойнов, като общински съветник от  кандидатската  листа на ПП ГЕРБ, съобщи Светозар Стоянов. Неговото място заема следващият в листата – Динчо Тодоров Рашев”.

Иван Стойнов има право да обжалва решението на ОИК-Златица в  съответния административен съд, в 7-дневен срок от обявяване на решението на интернет страницата на ОИК и на общодостъпно място, определено с решение на ОИК.

 

Добави коментар