Одобрена бе продажбата на акции от актива на МБАЛ – Пирдоп АД

На 9 август в лекторията на читалище „Напредък” Пирдоп се проведе извънредно заседание на ОбС – Пирдоп, в което участие взеха 13 съветници. Присъстваха кметът на община Пирдоп Ангел Геров, зам.-кметът Вера Бойчева, кметът на Душанци Валентин Петров, граждани.

Дневният ред на заседанието се състоеше от една точка, в която съветниците дебатираха продажбата на акции от актива на МБАЛ – Пирдоп АД.

В общината е постъпило искане от община Челопеч да закупи 2 000 поименни акции от дружеството, чиято стойност е 20 000 лв. Тези средства ще бъдат използвани от ръководството на болницата за покриване на задължения към НОИ. Ако те не бъдат изплатени, предстои запориране на сметните на дружеството.

Ангел Геров информира съветниците, че към 9 август община Пирдоп притежава 65.95% акции от МБАЛ – Пирдоп АД, община Челопеч притежава 17.05%, община Чавдар е с 13.33%, община Мирково има 2.25% акции, община Златица – 1.35%, а общините Антон и Копривщица имат 0,04%.

По време на заседанието председателят на ОбС – Пирдоп Мария Шентова прочете отворено писмо служители в медицинските центрове в Пирдоп и Златица /публикуваме го отделно/ до трите големи предприятия в района. В него те изразяват своите притеснения от подписването на споразумение, с което двата медицински центъра ще бъдат прехвърлени в активите на МБАЛ – Пирдоп АД. Според тях това действие е грешно, тъй като при фалит на болницата ще бъдат затворени и медицинските центрове. Ангел Геров заяви, че трите компаниите са изпратили проектно споразумение до седемте кмета в района. Според проекта, „Аурубис”, „Елаците-Мед” и „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ще покрият задълженията на болницата, а общините ще се ангажират с дофинансирането на дейността на пирдопската болница. Дофинансирането е в размер от 50 000 до 100 000 лв. месечно. Текстът на споразумението подлежи на редакции и ще бъде дискутиран на срещи между кметовете, а в последствие и на срещи с представителите на големите предприятия. Преди подписването на окончателния вариант на  споразумение то ще бъде представено за одобрение от общинския съвет.

Съветниците единодушно одобриха продажбата на 2 000 поименни акции от капитала на МБАЛ – Пирдоп на община Челопеч, чиято стойност е 20 000 лв. Те възложиха на кмета на община Пирдоп да извърши необходимите процедури средствата от закупуването на акциите да бъдат преобразувани като субсидия за МБАЛ – Пирдоп. След продажбата на акциите община Пирдоп ще има 67,05%, а община Челопеч ще разполага със 17,95%.

Добави коментар