Обявление за четвърти приемен период за финансиране на проекти

ОБЯВЛЕНИЕ

от

СДРУЖЕНИЕ „ФОНД ЗА ПОДКРЕПА И НАСЪРЧАВАНЕ НА МИКРО, МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС В ОБЩИНИТЕ ЧЕЛОПЕЧ, ЧАВДАР И ЗЛАТИЦА“

Относно: Четвърти приемен период за 2021 г. на Проекти за отпускане на целево финансиране от Сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“ (Фонда)

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и община Челопеч имат удоволствието да уведомят жителите на община Челопеч, че от 01.12.2021 г. до 10.12.2021 г. се открива четвърти приемен период за 2021 г. за кандидатстване за предоставяне на целево грантово финансиране на проекти от Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес. Четвъртият приемен период се открива за отпускане на неусвоените средства, предвидени за целево финансиране в община Челопеч.

Каним всички заинтересовани жители на община Челопеч да се запознаят с насоките за кандидатстване, променените критерии и необходимите документи, и да кандидатстват за предоставяне на финансова подкрепа в периода от 01.12.2021 г. до 10.12.2021 г.

Фондът финансира приоритетно проекти, свързани със създаването на устойчиви нови работни места.

Кандидатите, които имат нужда от консултации и насоки по проектите си, ще имат възможност да се свържат с представители на „Смарт А Груп“ ЕООД и „Райфайзенбанк България“ ЕАД по телефон, електронна поща или програми за аудио и видеосподеляне, както следва:

За „Смарт А Груп“ ЕООД:

За „Райфайзенбанк България“ ЕАД:

  • Елена Стоянова и Поликсения Радулова – офис Ботевград

Адрес: 2140 Ботевград, ул. „Акад. Стоян Романски“ 2

Телефони: (0723) 68 711, (0723) 68 712

  • Владислава Николовска – офис София 11/ НДК

Адрес: 1463 София, ул. „Христо Стамболски“ 3 (до НДК)

Телефони: (02) 9178 111, (02) 9178 116

Насоките за кандидатстване, критериите за оценка на проектите и образци на необходимите документи са публикувани на интернет страницата на община Челопеч, както следва:

Документите за кандидатстване се подават на адреса на сдружението – село Челопеч 2087, административна сграда на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, първи етаж, информационен център, от 8:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден в рамките на приемния период.