Обяви за свободни работни позиции в „Елаците-Мед“ АД

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД

Набира документи на кандидати
за свободно работно място за длъжността:
ЗАВАРЧИК

Изисквания към кандидатите:

 • Средно техническо образование;
 • Свидетелство за правоспособност по заваряване;
 • Минимум една година опит на подобна позиция;
 • Отговорност, прецизност и комуникативност;
 • Умения за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.

Месторабота: Обогатителен комплекс, с. Мирково

––––––––––––––––––––-

ИНЖЕНЕР, ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО

Изисквания към кандидатите:

 • Висше техническо образование – специалност: Хидротехническо строителство, Университет по Архитектура Строителство и Геодезия, гр. София;
 • Задълбочени познания по AutoCAD и MS Office;
 • Минимум 1 година опит на подобна позиция ще се счита за предимство;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо ще се счита за предимство;
 • Отговорност, прецизност и комуникативност;
 • Умения за работа в екип.

Задължения и отговорности:

 • Управление и анализ на технологичните процеси на хвостохранилище;
 • Извършване на мониторинг и обработване на резултатите от контролно измервателните системи.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.

Месторабота: Хвостохранилище „Бенковски-2“ при Обогатителен комплекс на „Елаците-Мед” АД, с. Мирково.

––––––––––––––––––––-

МЕХАНОШЛОСЕР

Изисквания към кандидатите:

 • Средно техническо образование;
 • Свидетелство за правоспособност за придобита квалификация по професията;
 • Познания по основите на механиката и технологията на металите;
 • Свидетелство за управление на МПС, кат. В;
 • Способност за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.

Месторабота: Обогатителен комплекс, с. Мирково

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 17.10.2019 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година. 

Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД.