Обяви за свободни работни позиции в „Елаците-Мед“ АД с. Мирково

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД
Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжностите

Автомонтьор

Изисквания към кандидатите:
• Средно специално образование, специалност – „Двигатели с вътрешно горене“;
• Добри познания на действие на двигатели с вътрешно горене;
• Добри познания по техническото устройство на автомобилите;
• Опит на подобна позиция е предимство;
• Способност за работа в екип;
• Мотивация за работа и спазване на трудовата дисциплина.

Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Кандидатите, поканени за провеждане на интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.

Месторабота: Обогатителен комплекс, с. Мирково

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 12.02.2020 г.

Електромеханошлосер КИП и А

Изисквания към кандидатите:

 • Средно/средно специално техническо образование, специалност – „Промишлена електроника“, „Контролно-измервателни прибори и автоматика“, „Автоматизация“, „Комуникационни технологии“ и други сродни.
 • Компютърна грамотност;
 • Техническа грамотност и способност да разчита и разработва електрически схеми;
 • Да притежава трета квалификационна група по електробезопасност;
 • Опит на подобна позиция е предимство;
 • Умения за работа в екип, отговорност, прецизност и комуникативност;

Необходими документи за кандидатстване:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.

Месторабота: Обогатителен комплекс, с. Мирково

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 26.02.2020 г.

Инженер, хидротехническо строителство

Изисквания към кандидатите:

 • Висше техническо образование – специалност: Хидротехническо строителство; Университет по Архитектура Строителство и Геодезия, гр. София;
 • Задълбочени познания по AutoCAD и MS Office;
 • Минимум 1 година опит на подобна позиция ще се счита за предимство;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо ще се счита за предимство;
 • Отговорност, прецизност и комуникативност;
 • Умения за работа в екип.

Задължения и отговорности:

 • Управление и анализ на технологичните процеси на хвостохранилище;
 • Извършване на мониторинг и обработване на резултатите от контролно измервателните системи.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.

Месторабота: Хвостохранилище „Бенковски-2“ при Обогатителен комплекс на „Елаците-Мед” АД, с. Мирково.

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 26.02.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година.
Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД.