Обяви за работа от „Елаците-Мед“ АД

 

„ЕЛАЦИТЕМЕД” АД

Набира документи на кандидати за свободно работно място за Обогатителен комплекс, с. Мирково, за длъжността:

 

Електромеханошлосер КИП и А

 

Изисквания към кандидатите:

 • Средно/средно специално техническо образование, специалност – „Промишлена електроника“, „Контролно-измервателни прибори и автоматика“, „Автоматизация“, „Комуникационни технологии“ и други сродни.
 • Опит на подобна позиция е предимство;
 • Компютърна грамотност;
 • Техническа грамотност и способност да разчита и разработва електрически схеми;
 • Да притежава трета квалификационна група по електробезопасност;
 • Умения за работа в екип, отговорност, прецизност и комуникативност;

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.

 

Месторабота: Обогатителен комплекс, с. Мирково

 

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 26.07.2018 г.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

„ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година. 

Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ АД.


 

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД

Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността:

 

Контрольор, качество на продукти

 

Изисквания към кандидатите:

 • Средно техническо образование;
 • Способност за работа в екип;
 • Мотивация за работа и спазване на трудовата дисциплина;
 • Отговорност, прецизност и комуникативност.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.

 

Месторабота: Обогатителен комплекс, с. Мирково

Работно време: Работа на смени

 

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 26.07.2018 г.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

„ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година. 

Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ АД.


„ЕЛАЦИТЕМЕД” АД

Набира документи на кандидати за свободно работно място за Обогатителен комплекс, с. Мирково, за длъжността:

Електромонтьор

 

Изисквания към кандидатите:

 • Средно електротехническо образование;
 • Минимум една година опит на подобна позиция;
 • Да притежава III-та квалификационна група по електробезопасност, съгласно Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
 • Общи познания по механика е предимство;
 • Отговорност, прецизност и комуникативност;
 • Умения за работа в екип.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.

 

Месторабота: Обогатителен комплекс, с. Мирково

 

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 26.07.2018 г.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

„ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година. 

Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ АД.

 

Добави коментар