Обява за свободно работно място – „Елаците-Мед“ АД

 

 

„ЕЛАЦИТЕМЕД” АД

Набира документи на кандидати за свободно работно място за Обогатителен комплекс, с. Мирково, за длъжността:

Електромонтьор

Изисквания към кандидатите:

  • Средно електротехническо образование;
  • Минимум една година опит на подобна позиция;
  • Да притежава III-та квалификационна група по електробезопасност, съгласно Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
  • Общи познания по механика е предимство;
  • Отговорност, прецизност и комуникативност;
  • Умения за работа в екип.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Автобиография;
  • Мотивационно писмо;
  • Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.

 

Месторабота: Обогатителен комплекс, с. Мирково

 

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 12.06.2018 г.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на тест и интервю.

 

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.

 

Добави коментар