Обява за свободно работно място в „Елаците-Мед“ АД

„ЕЛАЦИТЕМЕД” АД

Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността:

Шофьор, автобус

Изисквания към кандидатите:

  • Средно образование;
  • Свидетелство за управление на МПС – категория „D“;
  • Да притежава удостоверение за професионална компетентност за превоз на пътници;
  • Да притежава удостоверение за психологическа годност и дигитална карта;
  • Да познава устройството и принципа на действие на автомобилите, начина на обслужването им, общите правила за работа с тях и техническата им характеристика.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Автобиография;
  • Мотивационно писмо;
  • Кандидатите, поканени за провеждане на интервю е необходимо да представят документи за завършено образование и придобити допълнителни квалификации, изисквани за длъжността.

Месторабота: Обогатителен комплекс, с. Мирково

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците-Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 29.11.2019 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година. 

Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД.