Обява за свободно работно място в „Елаците-Мед“ АД

„ЕЛАЦИТЕМЕД” АД

Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността:

Готвач

Изисквания към кандидатите:

  • Завършено средно образование в областта на кулинарията;
  • Опит на същата позиция – минимум 2 години;
  • Отлично познаване и работа с НАССР система;
  • Умения за работа в екип, организираност, умения за работа под напрежение, отговорност.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Автобиография;
  • Мотивационно писмо;
  • Кандидатите, поканени за провеждане на интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование.

 

Месторабота: Работнически стол към Обогатителен комплекс, с. Мирково

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 29.11.2018 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

„ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година. 

Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ АД.

Добави коментар