Обява за свободно работно място в „Елаците-Мед“ АД

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД

Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността:

Електромонтьор

Изисквания към кандидатите:

  • Средно електротехническо образование;
  • Минимум една година опит на подобна позиция;
  • Да притежава III-та квалификационна група по електробезопасност, съгласно Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
  • Общи познания по механика е предимство;
  • Отговорност, прецизност и комуникативност;
  • Умения за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Автобиография;
  • Мотивационно писмо;
  • Кандидатите поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита допълнителна квалификация, изисквани за длъжността.

 

Месторабота: Обогатителен комплекс, с. Мирково

 

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците-Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 03.12.2018 г.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година. 

Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД.

Добави коментар