Обява за свободно работно място в „Елаците-Мед“ АД с. Мирково

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД

Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността:

Специалист, поддръжка приложения

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование в областта на информационните технологии и компютърни системи с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“;
 • Трудов стаж по специалността – минимум 1 година професионален опит;
 • Опит с поддръжка на приложения – в областта на счетоводството и човешките ресурси е предимство;
 • Много добро владеене на Microsoft Excel – Sort, Filter, Subtotals, Pivot tables, Conditional formatting;
 • Владеене на SQL е предимство;
 • Добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Комуникативност и умения за решаване на проблеми;
 • Умения за работа в екип, отговорност, прецизност и комуникативност.

Задължения и отговорности:

 • Съдейства на крайните потребители на приложенията при необходимост;
 • Отстраняване на проблеми във връзка с приложенията;
 • Управление и настройка на достъпа на потребителите до приложенията;
 • Участие в дейности по планиране и реализация на допълнителни решения свързани с поддържаните приложения;
 • Изготвяне на справки по предварително зададени критерии;
 • Носи отговорност за разпространяване на фирмена тайна или поверителни сведения.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.

 

Месторабота: „Елаците–Мед“ АД, с. Мирково или гр. София

 

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците-Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 21.11.2018 г.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година. 

Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД.

Добави коментар