Обява за свободни работни позиции в „Елаците-Мед“ АД

Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността

Готвач

Изисквания към кандидатите:

 • Средно образование в областта на кулинарията;
 • Опит на същата позиция – минимум 2 години;
 • Отлично познаване и работа с НАССР система;
 • Умения за работа в екип, организираност, умения за работа под напрежение, отговорност.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.

Месторабота: Комплекс „20-ти април“, гр. Копривщица

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 18.02.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

******

Сервитьор

Изисквания към кандидатите:

 • Средно образование;
 • Професионален опит на подобна длъжност;
 • Доброто владеене на английски език (говоримо) е предимство;
 • Отлична компютърна грамотност и опит със специализиран софтуер;
 • Организираност, отговорност и умения за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.

Месторабота: Комплекс „20-ти април“, гр. Копривщица

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците-Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 18.02.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година. 

Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД.