Обява за свободна работна позиция в „Елаците-Мед“ АД

„ЕЛАЦИТЕМЕД” АД

Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността:

Машинисти на мостови и козлови кранове с товароподемност
до и над 40 т.

Изисквания към кандидатите:

  • Средно образование;
  • Удостоверение за правоспособност „Машинист на мостови и козлови кранове: I степен – за кранове с товароподемност над 40 тона“ или „Машинист на мостови и козлови кранове: II степен – за кранове с товароподемност до 40 тона“;
  • Минимум 1 година опит на подобна позиция;
  • Отговорност, прецизност и комуникативност;
  • Умения за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Автобиография;
  • Мотивационно писмо;
  • Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование.

Месторабота: Обогатителен комплекс на „Елаците-Мед” АД, с. Мирково.

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 13.06.2019 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

„ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година. 

Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД.