Обява за свободна работна позиция в Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД е водеща компания в рудодобивната индустрия,
дъщерно дружество на Дънди Прешъс Металс, Канада.

Ние търсим да назначим

ПОДЗЕМЕН ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ/ПРЕВОДАЧ

Дирекция „Производство“, отдел „Добив на руда“

Задължения:
• Подпомага служители на подизпълнители на ДПМ Челопеч при процеса на комуникация, инструктаж, ориентация и движение в рудника;
• Извършва писмени и устни преводи на текуща информация и документи, свързани с ежедневните дейности;
• Извършва устен превод на срещи между български и чуждестранен персонал;
• Изгражда и поддържа сервизно оборудване – инсталации за сгъстен въздух, индустриално водоснабдяване, водоотлив, местна вентилация и др.;
• Информира началник смяна при възникване на аварии на работното място и помага за отсраняването им.

Изисквания:
• Средно образование;
• Добро владеене на един от трите езика английски, португалски или испански език – говоримо (писмено е предимство);
• Свидетелство за управление на МПС, категория В;
• Отговорност, дисциплинираност;
• Умения за работа в екип.

Ние предлагаме:
• Срочен трудов договор до приключване на задача;
• Динамична и предизвикателна работа;
• Атрактивно заплащане и добър пакет от социални придобивки.

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: 2087 с.Челопеч, Софийска област, „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД, отдел „Човешки ресурси и администрация” или на е-mail jobs@dundeeprecious.com до 12.07.2019 г. Тел. за информация 0728/68224.