Обява за работа от Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД е водеща компания в рудодобивната индустрия,

дъщерно дружество на Дънди Прешъс Металс, Канада.

 

Ние търсим да назначим

ПОДЗЕМЕН МИНЕН РАБОТНИК

Дирекция „Производство“, отдел „Добив на руда“

Задължения:

·         Изгражда и поддържа сервизно оборудване – инсталации за сгъстен въздух, индустриално водоснабдяване, водоотлив, местна вентилация, инженерни съоръжения и др.

·          Изпълнява ръчни товаро-разтоварни дейности, доставка, съхранение и отчетност на материали.

·         Изпълнява дейности по обезопасяване и почистване на работните места от промишлени отпадъци и материали.

·         Информира  прекия си ръководител за възникнали аварии по работните места и  ги отстранява.

·         Участва в поддръжката и обслужването на обордуването.

·         Поддръжа работното си място и прилежащите райони чисти и подредени.

 

Изисквания:

·         Средно образование;

·         Шофьорска книжка  кат.В;

·         Минимум 1 година трудов опит;

·         Опит в строително-монтажни дейности, изграждане на тръбни конструкции, вентилационни системи е предимство;

·         Готовност за работа на смени;

·         Умения за ефективна устна и писмена комуникация;

·         Умения за екипна работа,

·         Дисциплинираност и отговорност.

 

Ние предлагаме:

·         Динамична работа в голяма международна компания;

·         Атрактивно заплащане и добър пакет от социални придобивки.

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи  на адрес: 2087 с.Челопеч, Софийска област, „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД, отдел „Човешки ресурси и администрация” или на е-mail jobs@dundeeprecious.com до 02.11.2018 г. Тел. за информация 0728/68224

Добави коментар