Обява за работа от Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД е водеща компания
в рудодобивната индустрия,
дъщерно дружество на Дънди Прешъс Металс, Канада

Ние търсим да назначим

ПОДЗЕМЕН ОПЕРАТОР ЗАПЪЛНЕНИЕ

Дирекция „Производство“, отдел „Добив на руда“

Задължения:
• Изпълнява точно и прецизно процедурите и инструкциите отнасящи се за запълнението, както и изискванията на ръководния състав по отношение на технологичните и производствени параметри, които трябва да бъдат постигнати по време на смяната му;
• Провежда комуникация със запълвачен комплекс;
• Извършва инспекции на тръбопроводи;
• Участва в поддръжката на тръбопроводи.
• Спомага дейностите в обхвата на подземен у-к „Сервиз и запълнение“, за обезпечаване, поддържане и възстановяване на работните места с инсталации за вода, въздух, водоотлив, вентилация, крепежни материали и всички други ресурси необходими за извършване на минните работи в съответствие с приетите стандарти.

Изисквания:
• Средно образование;
• Минимум 1 година трудов опит;
• Опит в строително-монтажни дейности и изграждане на тръбни конструкции е предимство;
• Свидетелство за управление на МПС, категория В;
• Умения за работа в екип;
• Умения за устна и писмена комуникация.

Ние предлагаме:
• Динамична и предизвикателна работа;
• Атрактивно заплащане и добър пакет от социални придобивки.

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: 2087 с.Челопеч, Софийска област, „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД, отдел „Човешки ресурси и администрация” или на е-mail jobs@dundeeprecious.com до 09.08.2019 г.

Тел. за информация 0728/68224