Обява за работа от Дънди Прешъс Металс Челопеч

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД е водеща компания
в рудодобивната индустрия,
дъщерно дружество на Дънди Прешъс Металс, Канада.

Ние търсим да назначим

ПОДЗЕМЕН ЕЛЕКТРОТЕХНИК
Дирекция „Поддръжка“, отдел „Електро и КИП и А поддръжка“

Задължения:
• Извършва поддръжка и ремонт на съществуващо минно ел. оборудване, както и въвеждане в експлоатация на ново оборудване по безопасен начин;
• Съгласува и нанася промени в схемите на електроснабдяване съгласно изискванията за поддържане на документацията;
• Спомага за разумното използване на производствените ресурси и за правилното съхранение и експлоатация на инструменти, за да осигури ефективност и безопасност на работния процес;
• Извършва планова превантивна поддръжка свързана с електросъоръженията, комуникациите и контролно-измервателните уреди;
• Предоставя навременни отчети за всички извършени дейности и предприети действия устно и писмено;
• Следва необходимите приоритети за ремонти, координирани с ръководителя му, за да осигури баланс между планираната и непланираната работа.

Изисквания:
• Средно електротехническо образование;
• Разчитане на схеми на ел. захранване и управление;
• IІІ-та квалификационна група по електробезопасност;
• Свидетелство за управление на МПС, категория „Б“;
• Свидетелство за управление на мотокар е предимство;
• Свидетелство за управление на пътно-строителни машини е предимство;
• Умения за работа в екип.

Ние предлагаме:
• Динамична и изпълнена с предизвикателства работа в голяма международна компания;
• Отлични възможности за развитие;
• Атрактивно заплащане и добър пакет социални придобивки.

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: 2087 с.Челопеч, Софийска област, „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД, отдел „Човешки ресурси и администрация” или на е-mail jobs@dundeeprecious.com до 20.02.2019 г. Тел. за информация 0728/68228.