Обява за работа от ДПМ Челопеч – Ръководител „Контрол проекти“