Обява за работа от ДПМ Челопеч ЕАД

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД е водеща компания в рудодобивната индустрия,
дъщерно дружество на Дънди Прешъс Металс, Канада.

Ние търсим да назначим

МАРКШАЙДЕР – подземен

Дирекция „Производство“, отдел „Технически служби“

Задължения:
• Следи за качественото изпълнение на минните работи, в съответствие с утвърдените технически проекти, месечните и годишни планове.
• Осъществява регулярни измервания и месечни отчетни заснемания на минните изработки.
• Задава направления на минните изработки.
• Изготвя графични документи и 3D модели на минните изработки
• Съблюдава безопасно водене на минните работи.

Изисквания:
• Висше образование, специалност „ Геодезия и маркшайдерство”.
• Опит на сходна длъжност и в подземен рудник е предимство.
• Познаване на актуалните нормативни изисквания в областта на маркшайдерството и минното дело.
• Предишен опит в работа с тотална станция и GNSS.
• Работен опит с MS Office (Word, Excel, Outlook), познаване на 3D софтуер.
• Шофьорска книжка кат. В.
• Добри умения за комуникация и работа в екип.
• Умения за планиране и организиране.
• Способност за поемане на отговорност.

Ние предлагаме:
• Динамична и предизвикателна работа;
• Атрактивно заплащане и добър пакет от социални придобивки.
Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: 2087 с.Челопеч, Софийска област, „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД, отдел „Човешки ресурси и администрация” или на е-mail jobs@dundeeprecious.com до 17.05.2019 г. Тел. за информация 0728/68224