Обява за работа от ДПМ Челопеч ЕАД

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД е водеща компания в рудодобивната индустрия,
дъщерно дружество на Дънди Прешъс Металс, Канада.

Ние търсим да назначим

ПОДЗЕМЕН МИНЕН РАБОТНИК
Дирекция „Производство“, отдел „Добив на руда“

Задължения:
• Изгражда и поддържа сервизно оборудване – инсталации за сгъстен въздух, индустриално водоснабдяване, водоотлив, местна вентилация, инженерни съоръжения и др.
• Изпълнява ръчни товаро-разтоварни дейности, доставка, съхранение и отчетност на материали.
• Изпълнява дейности по обезопасяване и почистване на работните места от промишлени отпадъци и материали.
• Информира прекия си ръководител за възникнали аварии по работните места и ги отстранява.
• Участва в поддръжката и обслужването на обордуването.
• Поддържа работното си място и прилежащите райони чисти и подредени.

Изисквания:
• Средно образование;
• Шофьорска книжка кат.В;
• Минимум 1 година трудов опит;
• Опит в строително-монтажни дейности, изграждане на тръбни конструкции, вентилационни системи е предимство;
• Готовност за работа на смени;
• Умения за ефективна устна и писмена комуникация;
• Умения за екипна работа,
• Дисциплинираност и отговорност.

Ние предлагаме:
• Динамична и предизвикателна работа;
• Атрактивно заплащане и добър пакет от социални придобивки.

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: 2087 с.Челопеч, Софийска област, „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД, отдел „Човешки ресурси и администрация” или на е-mail jobs@dundeeprecious.com до 17.05.2019 г. Тел. за информация 0728/68224