Обява за работа в ЧПГЧО

ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ “ЧЕЛОПЕЧ”

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Задължения:
• Води учебните часове по Английски език в 8-ми клас (23 учебни часа седмично);
• Изготвя учебни планове според приложимите наредби и образователни стандарти;
• Участва в дейностите на Училищния педагогически съвет и в различни организационни и методологически инициативи и събития в училище.

Изисквания:
• Висше образование в съответната област;
• Научна подготовка и отлично познаване на предметната област;
• Педагогическа правоспособност;
• Владее разнообразни образователни стратегии, методи и техники за преподаване, обучение, учене и мотивиране на учениците;
• Владее разнообразни форми и средства за контрол и оценяване на постиженията на учениците и резултатите от учебния процес;
• Комуникативност и умения за работа в екип.

Ние предлагаме:
• Динамична и предизвикателна работа сред екип от професионалисти;
• Атрактивно заплащане и добър пакет социални придобивки;
• Срочен трудов договор.

Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: 2087 с.Челопеч, Софийска област, „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД, отдел „Човешки ресурси и администрация” или на е-mail jobs@dundeeprecious.com до 16.08.2019 г. Телефон за информация 0728/68228.

Добави коментар