Общински кризисен щаб – Пирдоп проведе заседание

От Общинска администрация Пирдоп съобщават, че на 19 ноември в заседателната зала на Община Пирдоп, се е провело заседание на Общински кризисен щаб за превенция и ограничаване разпространяването на Корона вирус – COVID-19, създаден със Заповед №161/10.03.2020 г. на Кмета на Община Пирдоп.

На заседанието са присъствали Ангел Геров – кмет на община Пирдоп, Мария Шентова – зам.-кмет на община Пирдоп, Златка Кънева – кмет на кметство Душанци, Гл. инсп. Христо Присов – началник РУ-Пирдоп, Мария Маркова – началник „Охранителна полиция“ в РУ-Пирдоп, Д-р Десислава Толинова – общопрактикуващ лекар, Д-р Веселин Господинов – началник отделение „Нервни болести“, Ненка Калканджиева – ръководител на СК „ДПЛСН и ДСП“ – гр. Пирдоп, Елена Пушкарова – ръководител на ЦОП-Пирдоп, Дамяна Алипиева – директор на ДГ „Пека и Карло Чоконяни“, Евдокия Богданова – директор на НУ „Тодор Влайков“, Ненка Рашева – директор на ПГМЕ-Пирдоп, Диана Луканова – ВрИД директор на ПГТХТ „Никола Димов“, Цвятко Четьов – директор на СУ „Саво Савов“.

Д-р Господинов е информирал присъстващите за състоянието към момента в МБАЛ-Пирдоп. От началото на месец ноември до дата 19.11.2020 г. в болничното заведение са били хоспитализирани 18 човека с леки и умерено тежки случаи, от които 2 медицински лица. Натискът към лекуващите лекари е увеличен, персоналът – пренатоварен. Д-р Господинов е информирал щаба, че леглата, с които разполага МБАЛ-Пирдоп, предназначени за COVID-19 са изчерпани и е дал обяснение, че ако обикновеният грип е с продължителност 5/7 дни, то COVID-19 продължава двойно повече.

Гл. инсп. Христо Присов е уведомил щаба, че на територията на Средногорието, общият брой заразени  и карантинирани е 93 човека.

На територията на Община Пирдоп към 13:00 часа на 19 ноември в Националната информационна система за борба с COVID-19 са регистрирани 33 човека, от които 8 са хоспитализирани.

Д-р Толинова е изказала мнение, че поради увеличаващия се брой заразени с коронавирус, възниква необходимост от затваряне на училищата на територията на общината.

Директорите на училищата са се обединили около становището, че към момента все още могат да работят присъствено и дистанционно, по преценка.

Общинският кризисен щаб е обсъдил формата на провеждане на следващи заседания на кризисния щаб и формата на обучение в училищата на територията на община Пирдоп.

След извършен анализ и оценка на настоящата обстановка, Щабът е взел следните решения:

1. С цел по-добра комуникация, заседанията на Общински кризисен щаб ще се провеждат в присъствена форма.

2. Обучението в училищата продължава да бъде както е към настоящия момент. Членовете на щаба са взели и решение след около седмица да заседават отново и при необходимост, да променят формата на обучение.

3. Детските градини и училищата продължават да работят със засилен филтър на входа за проверка на здравословното състояние на децата, учениците и персонала.

4. Кметът на Община Пирдоп поема ангажимент, при нужда, да се прави дезинфекция на учебните помещения.

Кризисният щаб на Община Пирдоп се обръща с препоръка към всички граждани:

1. Ако имате вирусни симптоми, свържете се с Вашия лекар. Ако нямате личен лекар, се обърнете към Регионална здравна инспекция – София област или позвънете на телефон 112.

2. При предписана домашна карантина, задължително спазвайте указанията, които сте получили.

Източник: https://pirdop.bg/bg/aktualno/saobshteniya/903-5-covid-19.html