Община Мирково – Шестима общински съветници дискриминират болни хора

ОТВОРЕНО ПИСМО

До редакцията на в. Камбана

До Нова ТВ

Шест общински съветници, ведно с председателя на ОбС в община Мирково дискриминират и обричат хората в неравностойно положение, заради личностни и политически нападки.

 

Работя като личен асистент неофициално 30 години, а от 2013 г. работя с трудов договор като личен асистент на дъщеря ми Даниела Милчева Иванова. Дъщеря ми е с диагноза ДЦП с 95% с ЧП с решение на ТЕЛК от 2001 г. Уважаема телевизия и журналисти на Нова ТВ, всяка сутрин ви гледам с удоволствие и следя вашите предавания. Мисля че, няма смисъл да ги изброявам, но виждам как разобличавате хора, които нямат и малко човешка съвест и доброта. Искам и аз да споделя и да ви помоля да покажете тези безскрупулни и безсъвестни хора на цялата общественост.

ОбС – Мирково се състой от 11 съветника. Шестима от тях, като единият е и председателя на ОбС – Мирково, отхвърлиха Докладна записка, внесена от кмета Цветанка Йотина, във връзка с кандидатстване по проект „Нови възможности за грижа” №2014 BG 05М90Р001 – 2.2015.001-С001 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г. Крайният срок за кандидатстване по проекта е 10.07.2015 г. На две заседания на ОбС, същите тези шест общински съветници са отлагали гласуването по докладната, а на заседанието на 26.06.2015 г. напълно са отхвърлили гласуването по проекта. Днес, 30.06.2015 г., кметът Цветанка Йотина свика на събрание всички потребители и лични асистенти, които в момента сме назначени по програмата и други, които са кандидатствали и са одобрени, които за съжаление са над 50, за да ни уведоми, тъй като потърпевшите в случая сме ние.

След като тези шестима общински съветници са отхвърлили напълно докладната, ще изпуснем срока за кандидатстване по проект  с европейско финансиране за следващите 2016 и 2017 г. В такъв случай нашите близки болни хора в риск остават без никаква грижа, защото и ние, които се грижим за тях трябва да се прехранваме по някакъв начин. Тези шестима общински съветника  извършват престъпление спрямо 50 човека, /може и да са повече/, както болни в неравностойно положение, така и спрямо техните лични асистенти. Едните имат нужда от постоянна грижа, а ние асистентите трябва да се грижим за тях, въпреки минималните доходи, които получаваме.

Моят доход като личен асистент е 235 лв. Днес на 30.06.2015 г. всички ние направихме подписка. Искаме в тридневен срок да се насрочи извънредно заседание на ОбС, т. е. в петък 03.07.2015 г.

Бихме искали да попитаме лично господата, които са против нашите болни близки и хора, нуждаещи се от постоянни грижи, защото са против те да живеят поне малко по-нормално. или в техните очи те не трябва да съществуват. Искам да кажа, че тези обшински съветници – председателят на ОбС Петър Мутафов, Петър Грохчев, Пенчо Стойков, Илия Македонски, Асен Г. Юруков и Добринка Илиева са много добре обезпечени. Отхвърлли са гласуването на проекта, незнайно по какви причини. Отговорът на някои от тях е бил, че не могат да разберат за какво става въпрос.

Само че ние, уважаеми журналисти знаем, че за следващите две години нашите близки са обречени и ние също, защото лично аз не мога да оставя дъщеря ми на произвола на съдбата. Предполагам, че и другите са на същото мнение. Ако господата общинари не вземат трезво решение, ще трябва да оставим нашите болни близки пред домовете на онези, които решават съдбата им с един замах.

Мен лично не ме интересуват техните личностни и политически нападки. Но нека не саботират важни дългосрочни проекти и по този начин да вредят на хора, които не го заслужават. Мисля че ОбС трябва да работи в полза на жителите на община Мирково, които са техни избиратели.

Уважаема телевизия, уважаема редакция!

Моля за вашето съдействие. Нека да покажем на тези общинари, че държим на нашите болни близки и не сме ги оставили да мизерстват по разна институции. Нали политиката на държавата е да се закриват подобни домове. Ще добавя още, че всички съседни общини са гласували кандидатстването по този проект. Само в община Мирково шестима общински съветника дискриминират нашите болни близки. Но и за тези шестима господа Бог ще помисли.

 

Пенка Иванова Иванова, с. Мирково, ул. „Т. Влайков” 4.

 

Добави коментар