Община Мирково подписа договора за реконструкция на водопроводна мрежа висока зона в Смолско

От Община Мирково съобщават, че е подписан договор с Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС” за реализиране на проект „Реконструкция водопроводна мрежа на село Смолско, община Мирково – висока зона” /последен етап/. Проектът включва подмяната на съществуващите азбесто-циментови тръби от мрежата във високата зона на селото. Общата дължина на тръбите, подлежащи на подмяна, е 3 491м. 

Общата стойност за изпълнение на дейностите е 742 330,96 лева с включен ДДС.

Припомняме на читателите ни, че през 2015 година стартира първият етап от реконструкцията на водопроводната мрежа – ниска зона. През 2018 година започна подмяната на водопроводната инфраструктура в средната зона на Смолско. В края на миналата година и през първото полугодие на тази година бяха асфалтирани и няколко улици в селото.

С последния етап на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Смолско, община Мирково”, ще бъде завършен изцяло водния цикъл в населеното място.

Подобряването на жизнената среда в община Мирково е от първостепенно значение и е залегнало в плана за развитие на общината – това нееднократно е декларирано от кмета Цветанка Йотина. Общинското ръководство продължава да търси начини за финансиране за подмяната на водопроводите и в останалите две населени места – село Каменица и село Буново, като за целта са подготвени съответните проекти. Ако същите бъдат реализирани, то всички населени места от община Мирково ще бъдат с изцяло подменена водопроводна мрежа.