Община Мирково осигури подмяната на покрива на ОУ „Георги Бенковски“

През лятото, в интервюто на директора на ОУ „Георги Бенковски” – Марианна Горгорова, тя съобщи, че ръководството на община Мирково в лицето на кмета Цветанка Йотина е съдействало пред Министерството на образованието и науката за отпускане на средства за неотложен ремонт на покрива на училището в Мирково.

След проведена процедура по избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки, строително-ремонтните дейности се осъществяват от „Геоинвест Холдинг“ ДЗЗД Пирдоп. Общата стойност на ремонта е 215 хиляди лева. Отпуснатите от МОН средства са в размер на 100 000 лв., а Общински съвет-Мирково взе решение остатъкът от финансовите средства за дейностите да бъде дофинансиран от общината.

Монтажните дейности започнаха в началото на месец септември.  Срокът за изпълнение е 40 календарни дни. Подменят се всички греди, летви, полага се нужната изолация, доставени са нови цигли и улуци. Очаква се до края на месец октомври учениците да имат над главите си нов и сигурен покрив. С цел осигуряване на безопасност и ненарушаване на учебния процес е създадена строга организация, която се спазва стриктно.

 

Добави коментар