Община Мирково и Група ГЕОТЕХМИН реализираха още два значими проекта по Благотворителна програма „Българските добродетели“ 

В Мирково центърът и двете главни улици – с LED осветление

Сeло Бенковски – с пет новоасфалтирани  улици

В рамките на Благотворителната програма „Българските добродетели“ в края на 2021 г. успешно приключиха още два проекта по подписаното споразумение за подкрепа на значими социални проекти между община Мирково и четири дружества от Група ГЕОТЕХМИН – Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД.

И двата проекта имат голям социален ефект за местното население. Първият проект е реализиран в с. Мирково, като в рамките само на две месеца бе извършено реновиране на уличната осветителна мрежа на централния площад и прилежащите две главни улици. По този начин се осигуриха много добри условия за жителите на селото при придвижването им вечер. Вторият проект бе свързан с подобряване на уличната мрежа в с. Бенковски, като бяха изцяло асфалтирани пет улици. Сега жителите на Бенковски се радват на новоасфалтирани пътни платна, които позволяват по-лесно придвижване на бенковчани и техните гости.

Кметът на община Мирково, г-жа Цветанка Йотина, благодари на фирмите дарители Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД: „Благотворителна Програма „Българските добродетели“, създадена по идея на проф. дтн инж. Цоло Вутов, допринесе изключително много за развитието на общината. През настоящата година, заедно с компаниите, успешно реализирахме още два големи инвестиционни проекта. В общинския център, с. Мирково, подменихме улични лампи, с такива с LED осветление. Новите осветителни тела са енергоефективни, с много красива изработка и сега красят двете централни улици – „Цвятко Караджов“ и „Александър Стамболийски“. Прилежащият площад „Разкола“ също е осветен и е много приятно вечер. Освен че е красиво, е и много икономично, което е от голямо значение за финансите на общината“ – допълва г-жа Йотина.

Другият значим проект е в с. Бенковски. Там бяха ремонтирани и асфалтирани пет улици. Проектът повишава социално-икономическото равнище, подобрява и начинът на живот. „Вярвам, че и в бъдеще ще продължат добрите взаимоотношения между община Мирково и дружествата от Група ГЕОТЕХМИН по каузи от обществено значение“, каза г-жа Йотина и пожела в навечерието на коледните и новогодишни празници много здраве и успехи на ръководствата и на колективите на дружествата от Групата.

С реализирането на тези проекти, четирите дружества – Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг следват идеята на Благотворителна програма „Българските добродетели“, създадена от проф. дтн инж. Цоло Вутов, да бъдат в полза на обществото, като доброволно подпомагат различни значими каузи, подкрепят и реализират проекти, включително в сферата на инфраструктурата и подобряване на градската среда.