Община Златица променя облика си

BlokoveZlatica

Община Златица бе една от първите общини, която подготви проекти и кандидатства по Националната програма за енергийна ефективност. Четири блока бяха включени в програмата, а проектът за петия блок е подготвен и чака одобрение от МРРБ. Чрез обновяването на жилищните блокове, община Златица ще продължи да изменя облика си.

Преди няколко дни стартира  изпълнението на проектните дейности. Блок №33 на ул. „Софийско шосе” съвсем скоро ще смени разноцветието на остарялата си фасада. Ще бъде подменена цялата дограма, предвидена е топлоизолация на външните стени и покривната конструкция, ще бъдат сменени парапетите, а осветлението на общите части от блока ще бъде подменено с енергоспестяващо. Направеното техническо обследване на блок № 33 дава право на живеещите в блока да получат безплатно технически паспорт, който е задължителен документ и чиято стойност може да достигне хиляди левове.

Всичко това е показател за отношението на общината към проблемите на гражданите и извод, че добрите взаимоотношения дават конкретни резултати.

Добави коментар