Община Златица закупи мобилна станция за телемедицина

Община Златица закупи мобилна станция за телемедицина за нуждите на Дневен център за деца и младежи с увреждания, Медицински център „Златица“, здравните кабинети в селата Карлиево, Църквище, Петрич.

Какво представлява станцията? Hubis Telemedicine case е портативно устройство с възможност за дистанционно снемане на показателите от пациентите.

След влизане в личното медицинско досие с потребителско име и парола, могат да бъдат измерени следните показатели:

  1. ЕКГ;
  2. Пулс;
  3. Кислородна сатурация;
  4. Кръвно налягане;
  5. Температура;
  6. Кръвна глюкоза;
  7. Изследване на урина;
  8. Белодробна дейност;

Резултатите от прегледа могат да бъдат качени в платформа за създаване на електронно медицинско досие, в реално време и анализирани от медицинско лице. Проведено бе и обучени на медицинските сестри от учебните заведения в общината.