Обучение по роботика за ученици от начален етап

СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица

 

Един от проектите, който се реализира през 2017/2018 учебна година в СУ „Св. Паисий Хилендарски“- гр. Златица чрез партньорската програма с Аурубис, е насочен към обучение по роботика за ученици от начален етап.

Днешните деца опознават и използват комуникационните технологии още преди да се  научат да пишат, но ги ползват само за забавление. Нашата цел е да насочим техния интерес в посока обучение и развитие на умения. Работим с дигитална платформа MindHub, която е съобразена с възрастта на децата и позволява прилагане на индивидуален подход. Всяка урочна единица съдържа кратка теоретична част на достъпен език и примери, базирани на метода „игровизация“, чрез които децата учат докато се забавляват. Чрез уроците по програмиране се развива логическо и аналитично мислене, креативност, както и способност  за решаване на сложни задачи, която ще  помага на децата да бъдат по-успешни дори в ежедневни ситуации.

Бяха формирани четири групи от по 12 деца, съответно от 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти клас с преподаватели Кунка Юрукова, Велка Батаклиева, Даниела Самарджиева и Аделина Павлова. Към момента групите са в средата на учебната програма и няма нито един отказал се ученик. Всички работят с удоволствие, споделят че е „много интересно и забавно“. Системата за обратна връзка дава възможност на родители и учители да следят напредъка на децата и тяхното развитие чрез достъп до проектите, направени от самите деца.

Добави коментар