Обучение за футболни съдии

На 30 януари в читалище „Напредък” Пирдоп се проведе обучение за футболни съдии. То бе организирано от БАМФ – Средногорие, съвместно с членове на БФС. Целта на обучението е да се подготвят съдийски кадри от района на Средногорието, които да могат да свирят мачове в областните първенства или лигите по минифутбол, които са под егидата на БАМФ.

Курсът бе воден от бившия съдия към БФС Тихомир Костовски. Той представи пред участниците в курса основните правила на футболната игра. В първата лекция основният акцент бе насочен към правилното позициониране на съдията по време на футболен двубой. Присъстващите имаха възможност да задават своите въпроси, както и да дискутират конкретни примери за съдийство.

Обучението ще продължи с още три теоретични лекции и едно практическо обучение. Участниците в курса ще получат сертификат за завършено съдийско обучение. То ще им послужи за бъдещо продължаване на обучението си, но с него няма да могат да взимат наряд за свирене на футболни мачове.