Обновените здравни кабинети в Църквище, Карлиево и Петрич вече работят

В трите съставни села на община Златица – Църквище, Карлиево и Петрич, от началото на месец юли заработиха обновените здравни кабинети.

На специална среща с местните медии, на 8 юли, кметът инж. Стоян Генов съобщи, че идеята за отварянето на тези здравни кабинети е дошла от жителите на селата и той го е поел като ангажимент за изпълнение. „По тази идея вече няколко месеца, общинската администрация в Златица, с помощта и съдействието на предприятията от района, работим вече в продължение на няколко месеца. Ние не откриваме топлата вода. Такива здравни кабинети е имало назад в годините. Направихме ремонти на помещенията и закупихме оборудване. Знаем, че преобладаващото население е в преклонна възраст и това е една възможност да получат първа медицинска помощ, още повече, че липсата на транспорт също създава проблеми. Смятам, че това е една добра възможност на живеещите там да получат сигурност. Искам да благодаря на общинска администрация на организацията за работата по тези кабинети. Изказвам специална благодарност на „Елаците-Мед” и „Аурубис България” – г-н Цоло Вутов и на г-н Тим Курт, на г-н Драгомир Драганов и г-н Ивайло Георгиев, с които бяхме в постоянна връзка и нямаше проблем при осигуряването на финансовите средства. Благодаря и на г-жа София Торолова, чийто екип работи в Карлиево и Петрич. Надявам се гражданите да имат позитивно отношение към откриването на кабинетите и да получават адекватна помощ в това време на пандемия”, сподели още инж. Генов пред медиите.

По партньорската програма с „Аурубис България” са осигурени средствата за заплатите на заетите здравни лица в тези кабинети и поемането на оперативните режийни разходи. Фелдшерите, които ще работят в здравните кабинети имат предписания за определените операции, които ще извършват  там. Това са пенсионирани фелдшери с дългогодишен професионален опит в Средногорието. Стана ясно, че те ще бъдат заети в кабинените по 4 часа /от понеделник до петък/, от 8 до 12 часа.

Администрирането на дейността ще се осъществява от Медицински център – Златица, като договорите на фелдшерите също са със МЦ-Златица. В пунктовете ще има възможност да се извършват прегледи и от личните лекари на жителите. В определени дни в тези към тях ще бъдат насочвани здравни специалисти за извършване на прегледи. Също така ще се извършват прегледи и с 4D ехографа, закупен от „Аурубис”, с който разполага общината.

„Елаците-Мед” АД, заедно с община Златица, са осигурили средства за закупуване на оборудването и строителните материали. Ремонтите на кабинетите също са били изпълнени безвъзмездно от тях.

За ремонта на здравния кабинет в Църквище, намиращ на втория етаж в сградата на читалището, са изразходвани общински средства в размер на 7 975 лв. Подменена е част от дограмата на фасадата на читалището, таваните са с ремонтирани с плоскости, монтиран е климатик. Двете колони на външната фасада също са отремонтирани, тъй като са били в доста окаяно състояние. Предвид лошото състояние на покривната конструкция също предстои да се вземат мерки, след като бъде направена количествено-стойностна сметка. В момента, здравният кабинет се обслужва от медицинска сестра Иванка Пангарова, която е част от екипа медицински сестри обслужващ училищата и детските градини. По-късно тук ще бъде назначен фелдшер.

4 5 65 лева са вложени в основно ремонтираната самостоятелна сграда на здравния кабинет в Карлиево. Те са дарение от „Елаците-Мед”. Мария Николова е фелдшер, като тя и преди това е работила в селото.

За ремонта и подновяването на подходите към здравната служба в Петрич са изразходвани 10 950 лева. Те също са дарени от „Елаците-Мед” АД, като в тях не е включен труд, както и при другите обекти, където са работили бригади от предприятието. Помещенията за кабинети са две, има и такова с предназначение за приемна. Салих Уруч е фелдшерът, който е жител на Петрич и се грижи за пациентите в нужда. При посещението на медиите на място, инж. Генов обясни, че на следващ етап ще се цели и откриването на зъболекарския кабинет, тъй като има и зъболекарски стол Сименс.

Медицинското оборудване в трите здравни пункта е на обща стойност 5 055 лв., като включва консумативи, медицински шкаф, кушетка, лекарства по задължително предписание и други. Обслужването на гражданите ще бъде безплатно.

Своето задоволство от откриването на здравните кабинети изразиха и жителите на селата, които чакаха пред тях по време на срещите по селата. Броят на преминалите през тях досега се оказа немалък – в Карлиево 35 човека, а в Петрич – 24.