Новоизбраните кметове от първия тур положиха клетви

На 4 ноември в общините Антон, Пирдоп, Чавдар, Челопеч и Мирково се състояха тържествени церемонии, на които съгласно чл. 32, ал.1 от ЗМСМА, новоизбраните кметове на общини и населени места, както и общински съветници положиха клетва. След официалните церемонии, се състояха и първите заседания на новите ОбС, на които бяха избрани председателите на ОбС.

Община Антон

Anton_1
Първото заседание на ОбС-Антон бе открито от областния управител на София област Росица Иванова. То се състоя на 4 ноември в залата на читалище „Хр. Ботев”, която бе препълнена с дошлите да присъстват на този тържествен акт.

Кметът инж. Стоян Гарчев и общинските съветници и положиха клетва, като повториха на глас прочетения от областния управител текст. Инж. Гарчев приветства присъстващите, като подчерта, че през този мандат той и екипът му ще работят единствено и изключително за благото на общината. Инж. Гарчев пожела на новите членове на ОбС-Антон да загърбят политическите пристрастия и да работят като екип и в разбирателство, за да постигат добри резултати занапред.

След клетвата ръководството на заседанието бе поето от най-възрастния общински съветник Цвятко Лумбев, който прикани общинските съветници да направят предложение за избор на председател на ОбС. Бяха предложени две кандидатури – на Николай Маджаров и Донка Николова, която си даде отвод. След проведеното гласуване, с 10 гласа „за”, за председател на ОбС-Антон бе избран Николай Маджаров.

Община Пирдоп

Pirdop_1

В община Пирдоп тържествената церемония започна в 11,30 ч. в залата на общинската администрация. На събитието присъстваха областният управител Росица Иванова, секретарят на областната администрация Мая Цанова и много граждани. Росица Иванова откри церемонията, като най-напред поздрави Ангел Геров с избора му за кмет и му пожела успешен мандат 2015-2019 г.

След полагането на клетва на кмета Ангел Геров, на кмета на кметство Душанци Валентин Петров и на общинските съветници, досегашният кмет инж. Цанко Цанов връчи ключа на града и кметска огърлица на наследника си на поста – Ангел Геров. Той на свой ред, изказвайки своето голямо уважение към инж. Цанов, му връчи почетния знак на община Пирдоп, икона и китка здравец, пожелавайки здраве.

Почетното председателството бе поето от Донка Бикова. След избора на комисия за избор на председател на ОбС, бяха предложени кандидатурите на Райна Алдева, Мария Шентова, Евгени Додов и Васил Кафеджиев. След проведеното тайно гласуване, не бе избран председател на ОбС, което доведе до повторно гласуване за двамата кандидати, събрали най-много гласове – Райна Алдева и Мария Шентова. След повторното гласуване, нито един от кандидатите не събра повече от половината гласове и така новосформирания общински съвет остана без председател. Поради това председателстващият тържественото заседание Донка Бикова насрочи сесия на общинския съвет на 12 ноември, на която да бъде избран председател.

Георги Чобанов ще бъде представителят на ОбС-Пирдоп в Областният съвет за развитие, а кметът Ангел Геров ще представлява общината в Асоциацията по ВиК-София област.

Община Чавдар

Chavdar_1

В заседателната зала на община Чавдар в присъствието на областния управител Росица Иванова и много жители на селото, се откри първото заседание на ОбС. Последователно положиха клетва кметът Пенчо Геров и 11 общински съветника. Пенчо Геров изтъкна, че четвъртият мандат не е лесен, тъй като отговорността да бъде изпълнено обещаното е още по-голяма. Той подчерта, че тази цел не би могъл да изпълни, ако няма сплотен екип от Общински съвет и Общинска администрация, чийто задружен труд ражда успехи.

По-нататък ръководството на заседанието бе поето от Александра Мутафчийска. Заседанието се състоеше от три точки  избор на председател на ОбС, избор на представител на ОбС в областен съвет за развитие на Софийска област, упълномощаване на новоизбрания кмет за представител на общината в Асоциацията по ВиК. След проведено тайно гласуване, със 7 гласа „за”, за председател на ОбС – Чавдар бе избрана Александра Мутафчийска.

Община Челопеч

Chelopech_1

В салона на читалище „Труд и постоянство” Челопеч се състоя първата сесия на ОбС-Челопеч. Новият кмет на община Челопеч инж. Алекси Кесяков благодари на Областния управител и на Главния секретар на Областна администрация, че лично са уважили церемонията по встъпване в длъжност на новата местна власт.

След като се закле да служи на интересите на жителите на общината, инж. Алекси Кесяков даде заявка с подкрепата на Общинския съвет да постигнат още по-големи успехи през започващия мандат. Той получи специални благодарности от председателя на Общинската избирателна комисия, която го приветства за желанието да работи за благоденствието на Челопеч и изрази увереност, че инж. Кесяков има воля и дръзновение да се изправи пред предизвикателствата на новия кметски мандат.

Председател на първото заседание на ОбС-Челопеч бе Димитър Въжаров. След изборна комисия по провеждането на избор за председател на ОбС и постъпилите предложения, бе проведено тайно гласуване. С 10 гласа „За”, за председател на ОбС-Челопеч бе избран Николай Николов.

Представител на ОбС в Областния съвет за развитие, заедно с кмета на общината ще бъде председателят Николай Николов. Инж. Кесяков бе упълномощен от ОбС да представлява общината в Асоциацията по ВиК-София област.

Община Мирково

Mirkovo_1

Летописната книга на община Мирково получи като символ за встъпването си в длъжност преизбраният за трети път кмет на общината Цветанка Йотина. Областният управител Росица Иванова й пожела и през този мандат да изпълни страниците й с множество успешни проекти. Заедно с Цветанка Йотина и новоизбраните общински съветници на Мирково, в длъжност встъпиха и кметовете на кметства Буново и Смолско – Николай Точев и Димитър Райков.

В приветствието си към колегите и гостите на тържествената сесия на ОбС-Мирково, Цветанка Йотина благодари на жителите на общината, които по думите й са високо ангажирани с живота в района, за което съди от високата избирателна активност. Нея кметът тълкува като вяра в предизборните обещания на всички кандидати, която задължава местната власт да работи в екипен дух и в името на хората.

След избора на комисия по избор на нов председател на ОбС-Мирково бяха издигнати кандидатурите на Петър Грохчев и Павел Данкин. След провеждането на тайно гласуване и преброяването на бюлетините за председател на ОбС-Мирково бе избран Павел Данкин.

След края на тържествената церемония архиерейският наместник ставрофорен свещеноиконом отец х. Йордан Георгиев извърши водосвет и поръси присъстващите за здраве и успехи.

Областният управител Росица Иванова изтъкна пред новоизбраните кметове и общински съветници, че отговорността, която поемат, получавайки доверието на техните избиратели, е огромна и изисква сериозна работа, водена преди всичко от гласа на хората в различните общини. Росица Иванова пожела на местните ръководства успешен мандат 2015-2019 година, а в края му, да получат благодарността на избирателите за свършеното.

Добави коментар