„Нови върхове“ и умението да инвестираш в хората

Дружествата на „Дънди Прешъс Металс“ в България се стремят към непрекъснато усъвършенстване. Ежегодно се осъществяват множество проекти, имащи за цел да надградят начина, по който се изпълняват ежедневните дейности. Най-важното за компаниите е да развиват знанията и уменията на своите служители, защото без развитие на персонала няма да се развиват и Дружествата.

През есента на 2020 г. в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД беше стартирана програмата „Нови върхове“, целяща да развие способностите на служителите и процесите, и да позволи максимално възползване от въведените в Дружеството технологии.

Консултантска фирма „Праудфут“ подкрепи компанията в процеса на израстване като ангажира служителите с обучения, менторство и коучинг, и гарантира постигането и запазването на най-добри резултати по време на реализирането на проекта.

Основателят на фирмата, Александър Праудфут предвижда нов начин да помага на компаниите да постигат оперативни цели. Той вярва, че развитието на човешки талант и способности, съобразени с бъдещето на бизнеса, е ключът към устойчивото и по-високо бизнес представяне.

„Праудфут“ ангажира ръководството и екипите на всички нива, за да създаде иновативни решения за оперативни ограничения и да реши предизвикателството на хората, свързано с гарантирането, че настъпват промени. Екипът на фирмата проектира, внедрява и ускорява оперативната трансформация чрез хората, реализирайки утрешните резултати още днес.

„Нови върхове“ започна с одит на дейностите по оперативния модел за управление. Целта бе да се анализира поведението, а именно какво в компанията се прави добре по оперативния модел и как да бъдат идентифицирани областите, които изискват подобрение. За да се осигури бъдещето на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД е важно работата да се извършва на пълен капацитет. По този начин се дава възможност на работещите да реализират максимално потенциала си, както и да бъдат използвани на 100% въведените технологии.

С фокус върху хората и дейностите, както и чрез следване на всичко заложено в оперативния модел, служителите успяват да се отворят за нови предизвикателства, да въвеждат новости, да оптимизират процеси и дейности. Всичко това се свежда до промяна на поведението.

Въведените в рудник „Челопеч“ модерни технологии, паралелно с усъвършенстването на поведенията, които компанията насърчава и развива, помагат за достигането до по-добри производствени резултати.

Разработените от „Праудфут“ комплекси от обучения, които са методологично съотнесени към поведенията, задълбочават определени аспекти в работата на началник смени и супвервайзори като претворяват на практика желаните поведения в работата си.

„Дънди Прешъс Металс“ е компания, която се грижи за своите служители, тяхното благосъстояние и професионално развитие. Екипът на компанията търси възможности за подобрение и непрекъснато усъвършенстване, така, че всеки един служител максимално да разбира процесите, които касаят живота на Дружествата.

През последните няколко месеца проектът „Нови върхове“ достигна до различни хора, на различни нива в компанията. Техните лични качества, умения и таланти бяха развити, така, че да бъдат полезни за самите тях както като личности, така и като служители.

Като благодарност за вложените усилия по време на проекта „Нови върхове“ консултантската фирма „Праудфут“ връчи на служителите в компанията малки подаръци, които да им напомнят за пътя, който заедно изминаха по време на проведените срещи и обучения.

Следвайки добрия пример на двете дружества на „Дънди Прешъс Металс“ в България да се грижат за качеството на живот в общините, на чиято територия извършват своята дейност, и да сътрудничат с местните жители и власти, създавайки устойчиви основи за по-добро бъдеще, фирма „Праудфут“ подпомогна местната общност и бизнес. Важна стъпка в демонстрирането на правилни поведения беше възможността екипът на „Праудфут“ да си сътрудничи с фирма „Пролет“, в която работят хора с увреждания.

„Всички служители на „Дънди Прешъс Металс“ в България ще получат малки подаръци, поставени в хартиени пликове, изработени от удивителните, трудолюбиви и специални хора от фирма „Пролет“ – отбеляза Александър Пашич, консултант в „Праудфут“. Той добави, че консултантската фирма, която партнира в проекта „Нови върхове“ следва добрия пример и искрено инвестира в работата с местните хора и корпоративната социална отговорност. Както за компанията, така и за нас, като нейни партньори работата с местната общност означава много.“