Нова среща на акционерите и ръководството на МБАЛ-Пирдоп АД за Меморандума

На 5 февруари в рапортната зала на МБАЛ – Пирдоп се състоя среща на съвета на директорите и акционерите на дружеството. Присъстваха кметовете на общините Мирково, Чавдар, Златица, Пирдоп и Антон – Цветанка Йотина, Пенчо Геров, Магдалена Иванова, Ангел Геров и Стоян Гарчев, председателите на Общинските съвети в Златица и Мирково – Димитринка Савовска и Павел Данкин, зам.-председателят на ОбС – Пирдоп Евгени Додов, секретарят на община Копривщица Николай Карагьозов. Съветът на директорите на МБАЛ – Пирдоп бе представляван от Юлия Димитрова, Веселин Господинов и Снежана Янева.

Изп. директор на болницата д-р Юлия Димитрова заяви, че срокът на действащия меморандум между общините и трите големи компании в района за дофинансиране на болницата е изтекъл. Тя запозна присъстващите с финансовото състояние на лечебното заведение и очакванията за 2019 година. От изявлението й стана ясно, че за изтеклите две години от досегашния меморандум болницата е изчистила старите задължения и е работила успешно с осигуреното дофинансиране. Има натрупано ново задължение в малък размер заради неразплатени средства от община Златица и община Антон по стария меморандум.

Очаква се болницата да получава около 92 000 лева месечно приходи по договора със Здравната каса. В същото време, месечните разходи ще възлизат на около 140 000 лева. Нужно е дофинансиране в размер на 50 000 лева, половината от които ще бъдат осигурени, както досега от трите големи предприятия. Останалите 25 000 лева следва да се осигуряват от 7-те общини, които са акционери. Беше обявено още, че средната издръжка на 1 пациент през 2018 година е била 900 лева. Най-много пациенти са били лекувани от общините Пирдоп и Златица.

Старият спор за това на какъв принцип общините да събират тези 25 000 лева месечно се разгоря с пълна сила. Представителите на община Златица отказаха да плащат според броя на жителите си и настояха да плащат според процента на акциите си и дори повече, но не повече от 31 000 лева годишно. Кметът на община Антон заяви, че не отказва, но няма да плаща, защото няма никаква финансова възможност. Представителят на община Копривщица заяви, че те ще плащат или според броя на преминалите пациенти, или според акциите си.

След дълги спорове и препирни беше подложено на гласуване решение да бъде плащано, както е плащано досега – според броя на жителите на общините. В подкрепа на решението гласуваха общините Пирдоп, Челопеч, Чавдар и Мирково. Предложението не беше подкрепено от общините Златица, Антон и Копривщица. Община Златица заяви, че ще подкрепи финансиране на болницата само спрямо акциите, които притежава. Копривщица ще дофинансира болницата спрямо броя на акциите, които притежават или спрямо брой преминали пациенти през болницата. Община Антон няма финансова възможност да дофинансира дейността на болницата.

На срещата стана ясно, че от страна на трите големи компании в района – Аурубис България ДПМ Челопеч и Елаците-Мед, е декларирано желание да подпишат нов меморандум за финансиране на МБАЛ – Пирдоп АД. Искането им, обаче, е всички акционери в дружеството също да поемат финансов ангажимент. Протокол от проведеното събрание ще бъде изпратен до компаниите, като остава те да решат дали ще подпишат нов договор за финансова подкрепа на болницата при тези обстоятелства.