Новата стажантска и практикантска програма на Аурубис

AurubisNovaStajantskaPrograma

На 24 март в информационния център на Аурубис България в Пирдоп състоя представяне на стажантската програма на компанията за 2016 г. Огняна Чобанова – специалист подбор и назначаване в компанията, запозна присъстващите ученици и студенти с възможностите за кандидатстване във фирмата, които получиха ценни напътствия как да подготвят своите документи.

Стажът в Аурубис България ще се проведе за ученици и студенти през месеците юли, август и септември, като всеки кандидат избира през кой месец да бъде на стаж.

През тази година компанията предлага стаж за ученици в направленията металургия, рафинерия, обогатителна фабрика, механо-поддръжка, електро и КиП и А, автоматизация, централен сервиз, развитие и технологии, инвестиционни проекти, логистика, комуникации, доставки.

Направленията, в които може да се включат на стаж студентите са металургия, производство сярна киселина, обогатителна фабрика, проучване и развитие, аналитични лаборатории, механо-поддръжка, топлоенергийно производство, електро и КиП и А, централен сервиз, информационни технологии, автоматизация, екология, логистика, търговия и човешки ресурси.

Огняна Чобанова представи пред присъстващите и изискванията за кандидатстване за Стажантска програма 2016 г. Важно условие за учениците е да имат навършени 18 години. Те трябва да притежават отлични компютърни умения, да изучават специалност, близка до дейността на избраното от тях направление. Студентите трябва да са в края на обучението си за бакалавър или магистър, да са придобили добра теоретична подготовка и да притежават отлични компютърни умения. Владеенето на английски език  ще се счита за предимство.

Желаещите да се включат в стажантската програма трябва да изпратят автобиография и мотивационно писмо на електронния адрес на компанията /jobs.bulgaria@aubusi.com/, или то да бъде адресирано до отдел „Човешки ресурси” на компанията. В документите учениците или студентите трябва да посочат желаното за стаж направление, както и кога желаят да проведат своя стаж. Документите трябва да бъдат изпратени не по-късно до 15 април.

По време на презентацията присъстващите имаха възможност да задават въпроси, на които им бе отговорено подробно.

Добави коментар