Новата практикантска програма на Аурубис България

PraktikantskaProgramaAurubis2017

На 24 август в Информационния център на Аурубис в Пирдоп, се състоя среща, във връзка със стартирането на практикантска програма в предприятието. Срещата бе водена от Радостина Лам и Александър Кикерезов от отдел „Човешки ресурси”.

В началото на срещата представителите на компанията запознаха присъстващите с историята и основните производствени мощности в завода. Те  подчертаха, че програмата акцентира в обучението на кадри за направление „Металургия”.

След представянето на Аурубис Радостина Лам и Александър Кикерезов запознаха присъстващите със самата програма и начините да се включат в нея. Желаещите да участват в нея трябва да са завършили средно образование и да не са настоящи студенти. Те трябва да изпратят автобиография, диплома за завършено средно образование, мотивационно писмо, с което да обосноват желанието си за включване в програмата. Срокът за подаване на документите е 9 септември.

Преди да стартира практикантстката програма, чрез тест и интервю ще бъдат избрани участниците, които ще минат през едномесечен стаж. От 5 до 7 от стажантите ще бъдат одобрени и ще продължат обучението си по програмата. Практикантите ще се включат в производствения процес под ръководство на ментор. Те ще бъдат назначени на трудов договор с продължителност 18 месеца. Освен практическата работа, всеки петък те ще имат и обучения. По време на тяхната практика ще имат междинни тестове, а в края на програмата практикантите ще преминат през финален тест и при успешното им представяне, ще получат професионални квалификации по съответното направление. Част от тях ще имат възможност да продължат работа в компанията. Практикантската програмата ще стартира през февруари 2017 г.

Добави коментар