Немски-български ден в Хамбург

На 20 ноември се състоя 6-ти Немско-Български исторически ден в гр. Хамбург. Организатор на събитието бе Немско-Българското сдружение  „Памет“, с председател  д-р Кристоф Лорке. Бяха изнесени кратки доклади за студената война и случки от България и Германия, българските мигранти в Хамбург и трудова миграция на българите в Хамбург.

В икономическа политика и миграция беше представена книгата „60 години медна индустрия в България“ от Ивайло Георгиев от „Аурубис България” АД и Улф Георгиев, акционер в компанията на тема: Екологичният отпечатък в Средна гора 25 години след приватизацията на медодобивната индустрия.

На събитието също присъстваха и почетният консул на Република България в Хамбург проф. Герд Винанд Имайер, Кръстин Апостолов свещеник в Българската православна църква в Хамбург и Станислав Готев, общински съветник в Общински съвет – Пирдоп.

Сдружение „Памет” е създадено в Германия от хора, желаещи да помагат в социалната сфера на българите в Германия и на немците в България, както и на децата в училищна възраст 

Ето какво сподели с нас общинският съветник Станислав Готев:

– Проведох срещи с българската общност в Хамбург и участвах в разговори с почетния консул на България в Хамбург проф. Герд -Винанд Инмайер за бъщето сътрудничество между двете общности. Със сдружение „Памет” обсъдихме бъдещо партньорство за изучаване на допълнителен немски език в Пирдоп, финансирано от сдружението и различни компании. За целта ни предстоят допълнителни срещи за доуточняване на параметрите за постоянно изучаване на езика. Разговаряхме и за помощ на българите от Средногорието, които са мигранти в Хамбург, политики свързани с тяхното пребиваване там. Като обща допирна точка между Пирдоп и Хамбург е, разбира се, медта, затова предложих бъдещо сътрудничество с „Аурубис България” АД за оползотворяване на излишната пара от предприятието в Пирдоп в превръщане на топлинна енергия, която да се използва за отопление на общинските сгради и учреждения в Пирдоп, като детски градини,  болница, дом за възрастни хора, спортна зала и други, както е направено в Хамбург. Засегнах и въпроса с добавената стойност на медта и привличането на повече инвеститори за реализирането на тази идея.

С председателя на сдружението обсъдихме 8-ми Българо-Немски исторически ден през 2023 г. да бъде проведен именно в град Пирдоп. Смятам, че проведох срещи, които ще са в полза на общината ни и за реализиране на бъдещи политики между България и Германия, и в частност между Пирдоп и Хамбург.