Нашето призвание е да помагаме на хората

• Елена Пушкарова,
ръководител на Центъра за обществена подкрепа – град Пирдоп, пред в. Камбана

Г-жо Пушкарова, разкажете на нашите читатели за Центъра за обществена подкрепа – град Пирдоп?

– Центърът за обществена подкрепа (ЦОП) е създаден през 2007 година по проект на фондация „Толеранс“ и с финансовата подкрепа на Холандското посолство.

От месец януари 2008 година ЦОП функционира като държавно делегирана дейност, т.е. дейността се финансира от републиканския бюджет, с утвърден капацитет от изпълнителния директор на Агенция социално подпомагане. През месец януари 2011 година, управлението на Центъра за обществена подкрепа се поема от община Пирдоп. Като единствен Център за обществена подкрепа в района на Средногорието, той обслужва жителите на седемте общини – Пирдоп, Златица, Челопеч, Чавдар, Копривщица, Антон и Мирково. Клиенти на Центъра са деца до 18 години и техните семейства. Обичайно насочването е от Директор на Дирекция социално подпомагане – град Пирдоп, като само жителите на село Мирково се насочват от Директор на Дирекция социално подпомагане – град Елин Пелин. Нуждаещите се от психологическа помощ и/или терапия с логопед към момента се насочват към Дирекция социално подпомагане – град Пирдоп/Елин Пелин за издаване на съответнотото направление за ползване на социалната услуга. Същото се случва след внимателно проучване индивидуалните нужди на всеки клиент и определяне на конкретния срок за ползване на услугата.

– Каква бе изминаващата 2020 година за Центъра за обществена подкрепа?

– Настоящата 2020 година беше трудна година за Центъра, както за всички българи. Поради обявеното извънредно положение, свързано с епидемията от COVID-19 през месец март 2020 година, ЦОП преустанови дейността си за кратко. След получени указания от Агенция социално подпомагане и спазване на всички противоепидемични и хигиенни мерки, подновихме индивидуалните и семейни консултации в Центъра. Оттогава и до момента не провеждаме обучения по училища и детски градини, както и групова работа на територията на ЦОП, спазвайки инструкциите. На клиентите (деца и родители) беше предоставена възможност за дистанционна работа и/или присъствена, като решението те да посещават Центъра е изцяло на родителя, тъй като детето няма правното основание да решава. Такава е ситуацията и към момента, като оставяме на родителя да прецени начина на предоставяне на консултирането/логопедичната терапия.

Тук е мястото да отбележим, че по време на извънредното положение, ЦОП получи парично дарение от общински съветник от град Пирдоп, за което отново изказваме своята искрена благодарност.

– Какви услуги предлага Центъра и на компетентната помощ на какви специалисти могат да разчитат вашите клиенти?

– Екипът на Центъра за обществена подкрепа се състои от ръководител, социални работници, психолози, логопеди и технически сътрудник. Всички специалисти, работещи в Центъра, са професионалисти със завършена образователна степен бакалавър/магистър в сферата на социалните дейности, психологията, педагогиката и логопедията. Те непрекъснато повишават своите професионални умения и компенции като се включват в обучителни семинари, ползват супервизия от сертифициран психотерапевт, обменят опит и си сътрудничат с колеги от други социални, образователни и здравни институции.

Специалистите на ЦОП работят с деца до 18 години и техните семейства по следните програмните направления:

  • Индивидуално и семейно консултиране – работа по конкретни проблеми на клиента;
  • Превенция на агресивното поведение при децата – работа с деца с агресивно поведение и техните семейства;
  • Превенция на насилието – работа с деца – жертви на насилие и техните семейства;
  • Пренатална и постнатална грижа и семейно планиране – насочена към младите непълнолетни майки, с цел превенция изоставяне на децата им и оказване на адекватна подкрепа в периода на отглеждането им;
  • Приемна грижа/Осиновяване – осигурява се обучение и оценяване на кандидати за приемни родители/осиновители и последваща подкрепа на семейството след настаняване на дете;
  • Обучения в умения за самостоятелен начин на живот – включва обучения по училища и детски заведения по актуални теми;
  •  Превенция отпадането от училище и подпомагане на деца с обучителни затруднения;
  • Превенция за дезадаптация на децата в предучилищна възраст и първи клас;
  • Училище за родители организират се обучения за повишаване информираността на родителите по отношение отглеждането и възпитанието на децата им;
  • Терапия с логопед – логопедична работа за преодоляване на говорни проблеми при децата;

Утвърдения капацитет на ЦОП – Пирдоп е 30 потребители, но обичайно клиентите на услугата надвишават определения брой.

В последните години имаме много деца, чакащи да ползват услугата терапия с логопед, тъй като капацитета на логопедите, работещи в Центъра е изцяло запълнен.

– Какво тревожи най-много гражданите от района в този тежък за всички период на здравна криза? Възможно ли е човек да се разболее физически от внушение?

– Моето лично мнение е, че гражданите към момента се тревожат най-вече за своето здраве и живот, както и това на своите деца, родители, близки. Много от тях споделят притесненията си от икономическият ефект на кризата, намалените финасови доходи, страховете си за бизнеса, изхранването на семейството.

Отвсякъде ни залива статистика за увеличаващия се брой заболели и смъртност. Започваме да се страхуваме за бъдещето, което за болшинството от нас е неясно и страхът е нормално чувство за всеки човек.

Специалистите казват, че физическото и психическо здраве са тясно свързани. Мнението на екипа ни като специалисти е, че всеки човек трябва да вярва в собствените си ресурси и възможности за справяне с трудни ситуации. Животът на всеки един от нас се състои от хубави и лоши моменти, има радости и болки, трудности и препятствия, които всеки има потенциала да преодолее, опирайки се на житейския си опит, семейство, близки и приятели. Човек, ако не съумее да се справи сам или с подкрепата на своите близки, може да се обърне към конкретни специалисти за помощ, подкрепа и съдействие. Държавата към момента прави необходимото, за да ограничи разпространението на пандемията, както и да подкрепи нуждаещите се с въведените социални мерки.

– Какви съвети можете да дадете за нашите читатели? Какво е важно да знаят хората и да не допускат по отношение на емоционалното си здраве?

– Всеки от нас трябва да прояви търпение, да мобилизира вътрешните си сили, да се вгледа в себе си, да се опре на своите близки и да вярва, че хубавото предстои.

Съветваме нашите клиенти да споделят своите чувства, мисли и преживявания с близките си, да се занимават с любими свои дейности – четене, слушане на музика, гледане на филми, спортуване (вкъщи, използвайки социални мрежи, онлайн платформи). Много важно е да прекарват повече време сред природата на чист въздух. На някои може да се стори тривиално казаното, но ние разговаряме и се опитваме да мотивираме клиентите си, че човек трябва и може да се справи с много критични ситуации. Животът на всеки един от нас е доказателство, че въпреки многото трудни моменти, важно е да вярваме и да се изправяме, ако сме паднали, за да продължим напред. Защото на нашите сили и възможности за справяне разчитат нашите деца, възрастни родители, баби и дядовци и обществото като цяло.

– В края на месец ноември бе обявен телефон за връзка и психологическа помощ за нуждаещи се граждани.

– На обявеният телефон 0884 301 016 на сайта на община Пирдоп, специалистите на Центъра за обществена подкрепа ще оказват психологическа /емоционална подкрепа за нуждаещи се граждани в делнични дни от 9.00 ч. до 17.00 ч. Дежурният специалист ще прецени възможността от оказване на такава подкрепа и начина, по който конкретния човек би могъл да я получи. Възможно е да насочим потърсилия помощ на телефона в Центъра към друга институция (социална, здравна, образователна) за решаване на конкретния проблем.

– Поддържате ли максимата, че надеждата е единственото нещо по-силно от страха?

– Нашият екип като специалисти, от т.н. помагащи професии, се стараем да подкрепим емоционално своите клиенти, да им помагаме съобразни своите сили, знания и възможности.

Човек, ако не вярва, е изгубен. А ако всички се страхуваме, какво ще последва? Ако лекарите, медицинските специалисти, санитарите се страхуват да се доближат до болните пациенти от COVID-19, няма да има кой да лекува и обгрижва болните. Това означава да се стигне до най-лошото. Имам приятели медици, които на моя въпрос страхуват ли се и как работят с такива болни – те простичко отговарят – ТРЯБВА. Да, и те се страхуват, и те се боят за себе си и своите близки, но знаят и вярват, че ще преборим пандемията, както сме се успявали да се справим с всяка такава появила се в човешката история болест.

Така, че загубим ли вярата, загубим ли надеждата, ние сме обречени….

И бих искала да завършим нашето интервю с любимите ми стихове от Джани Родари:

„Ако можех да имам едно

магазинче с две полички,

бих продавал ……познайте какво?

Надежда! Надежда за всички.“

Интервю на Александра Тодорова