Младите червенокръстци от Пирдоп в Златната лига на страната след Национално състезание

На 8 юни в Националния учебно-логистичен център на Български Червен кръст (БЧК) в с. Лозен се проведе юбилейно XXX Национално състезание на Ученическите екипи по първа помощ на Българския младежки Червен кръст. В състезанието участваха 26 отбора и общо над 100 състезатели от цялата страна на възраст между 12 и 14 г. За пръв път в състезание от такъв ранг взеха участие и млади червенокръстци от СУ „Саво Савов” Пирдоп с ръководител Пенка Карамихова. Това са Кристина Цанева от 5 клас, Даниела Венкова и Мадлен Петрова от 6 клас, Надя Нинова от 7 клас. С тях беше и Габриела Крайчева от 10 клас, която обаче не участва в проявата.

На откриването присъстваха представители на ръководството на Българския Червен кръст и Българския младежки Червен кръст, както и партньорски организации и институции. Чрез специални ситуативни задания в различни пунктове бе оценявана подготовката на учениците за оказване на първа долекарска помощ, реакция при бедствия  и знания за Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец.

Водени от желанието да помагат на уязвимите хора в ситуации на бедствия, аварии и катастрофи, по време на Националното състезание Ученическите екипи с голямо желание и ентусиазъм показаха резултатите от усилената си подготовка.

В ситуационните задачи участваха много статисти в ролята на условно пострадали, както и дегизатори, комендатура и други специалисти.

Уменията на членовете на УЕПП бяха оценявани от съдийска колегия с главен съдия д-р Благомир Здравков, лекар към Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение и специализант по Спешна медицина, УМБАЛСМ „Пирогов“.

Според регламента на надпреварата, най-добре представилите се участници биват класирани на 1-во, 2-ро и 3-то място. Следващите екипи, в зависимост от успеваемостта си, се групират в три лиги – “Златна”, “Сребърна” и “Бронзова”. 

Пирдопският екип се представи повече от страхотно, класирайки се в Златната лига. Момичетата заеха шестото място при конкуренцията на останалите 25 екипа от цялата страна и изпреварвайки утвърдени вече участници. Младите червенокръстци получиха индивидуални награди, дипломи и паметни златни медали от Дирекция БМЧК при НС на БЧК.

Първенци в юбилейното състезание станаха учениците от Пазарджик, на второ – от Кърджали, на трето – от Бургас.

Екипът на в. Камбана поздравява Кристина, Даниела, Мадлен, Надя и техния ръководител Пенка Карамихова за положените усилия в подготовката, проявена висока отговорност и завоюването на високото място в класирането на национално ниво.