Минната индустрия е важна за зеленото бъдеще на цивилизацията

Селското стопанство и минната индустрия са единствените отрасли, които ще помогнат за зеленото бъдеще на човешката цивилизация. Без експлоатация на природните ресурси, нашата цивилизация не може да съществува. Тези два отрасъла са началото на трансформирането на природните ресурси, за да бъдат полезни за хората неща – това заяви д-р инж. Илия Гърков, изп. директор на Дънди Прешъс Металс Челопеч и Крумовград, по време на регулярната среща с местните медии в края на месец ноември.

От нас, хората, обаче, зависи това да се развива по най-благоприятния начин за природата. Така да експлоатираме природните ресурси, че това да не води до тотално разрушаване на природата – добави още Гърков.

Минната индустрия в глобален контекст

ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ

• Запазва се тенденцията на търсене на злато – увеличен ръст на купуване на злато от банките на Русия, Турция, Китай;

• Наблюдава се спад в търсенето на златни бижута и купуването на монети и кюлчета основно продиктувано от покачване на цената на металите;

• Геополитическата несигурност, отношенията между САЩ и Китай, пазарният риск и икономическият растеж продължават да стимулират търсенето на метали.

• Минното дело е в основата на зеленото бъдеще на планетата.

Гърков посочи, че намаленото търсене на бижута не означава падане на цените, тъй като основният потребител на ценните метали са всички съвременни средства за комуникация – смартфони, айфони и т.н. Колкото повече се развива тази индустрия, толкова повече тежестта върху цените на този тип метали ще бъде базирана върху търсенето и развиването на IT продуктите.

По време на срещата, ръководството на компанията отчете добри производствени резултати за изтеклото трето тримесечие. Цветомир Велков, оперативен директор, подчерта, че в рамките на третото тримесечие няма никакви трудови злополуки и безопасността на служителите е на първо място. В Челопеч са добити планираните 559 439 тона руда и са преработени 549 624 тона. По отношение това, което е пред компанията в текущото тримесечие и очакването в края на годината е да бъде постигнато това, което е планирано. „Важно е да отбележим буферите, които гарантират устойчивостта на произвоството (това ни е табана между рудника и фабриката) и подготвените минерални запаси в рудника са в стойности, които ни гарантират устойчиво производство и гъвкавост при управление на качеството.” – добави още инж. Велков. По отношение на крайния продукт, медният концентрат и пиритният концентрат, и при двата сме хванали плановите показатели, като към края на годината очакваме да достигнем това, което сме заложили в бюджета на предприятието.” – каза оперативният директор.

Важно е да се отбележат няколко оперативни иницитиви и дългосрочни проекти – намаляване консумацията на ел. енергия и потребление на свежа вода, в торкрета и в цикъла на пробивно-взривните работи. Преминава се през всички етапи на разработване на тези проекти, като имплементацията е планирано да се направи в първото тримесечие на следващата година.

Стратегически инициативи на компанията са:

– Интегрирано планиране и бизнес изпълнение – от проучванията до продажбата на крайния продукт, да има възможност да се наблюдават как вървят разходите и да се вземат адекватни управленски решения.

– SMART-център – анализ и подобрение. Центърът вече дава търсените краткосрочни резултати. От 1 октомври има редовни срещи на главните инженери с аналитичния екип на Центъра. Другото, което се постига – при вероятност за възникване на авария, всички в производството са информирани и реагират в посока аварията да не се случи.

– IT – разширяване на услугите за потребители и кибер сигурност – колкото по-дигитално става едно общество, толкова повече усилия са необходими за кибер сигурността.

– LTE network  – полево изпитване в блок 103

В етап на въвеждане са най-новите технологии, които най-вероятно ще изместят WiFi – това е LTE network, които в момента полево се изпитват в блок 103. „Ние включително взривяваме през WiFi и не можем да си позволим достъп до нас по начина, по който е в социалните мрежи, например” – заяви инж. Гърков. Това поколение свързаност е надграждане на WiFi, и представлява многоканален широкообхватен интернет, без забавяния и засичания.

По линия на инициативи за обучение и развитие се провежда „Да работим заедно” – инициатива за подобряване на взаимоотношенията в екипите в Челопеч и Крумовград.

Петима от стажантите през 2019 г. в Челопеч и един от Крумовград са останали на работа.

През октомври е подписан е нов Колективен трудов договор между ръководството и представителите на Синдикалните организации.

В дуалното обучение, което ДПМ Челопеч подкрепя заедно с партньорите от района, в третия випуск са приети 19 ученици в ПГ „Златица”.

Продължава планираното надграждане на стената на хвостохранилището в Челопеч, което би гарантирало успешната работа на рудника за още 15 години. След надграждането и на западната контрастена, това инженерно съоръжение се счита, че ще бъде едно от най-сигурните съоръжения в световен мащаб. Очаква се проектът да завърши през 2020 г.

Новооткритият рудник „Ада тепе” изпълнява всички планирани количества за добив и преработка само в рамките на три месеца. Обща стойност на подкрепените проекти към момента в местната общност на Крумовград е 348 641 лв.