Министър Милена Стойчева посети рудник „Челопеч“: Пример за технологично обновление и реално въведени иновации в производството

На 24 октомври министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева посети рудник „Челопеч“ и се запозна с мащаба и работата на дружеството „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД. В компанията на изпълнителния директор и старши вицепрезидент „Оперативни дейности“ проф. д-р инж. Илия Гърков, Евгени Петков, главен инженер Рудник и Вяра Априлова, директор „Технологичен център за съвършенство“ гостите се запознаха с модерните минни технологии на рудодобивното предприятие.

Министър Стойчева слезе на хоризонт 420, където е оформена зарядна станция за електрическите машини, които съвсем скоро се очаква да станат част от минната механизация в рудника и ще въведат една от най-големите технологични промени в минната индустрия.

На същия хоризонт министър Стойчева и екипът й наблюдаваха работата на автономния дрон, разработен съвместно между американската стартираща компания Exyn Technologies и отдел „Технически служби“ в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“. Дронът сканира галерията в близост до зарядната станция и за минути създаде детайлен образ на пространството в облак от над 20 млн. точки. Световна иновация за работа в среда без GPS, дронът на първо място повишава многократно безопасността като намалява престоя на маркшайдерите в рудника. Освен за подобряване на безопасността и бързината при извършване на сканирането, безпилотната машина помага и от икономическа гледна точка като следи за точността на производствените процеси.

В блок 19 запад, хоризонт 320 гостите проследиха дейности по добив от камера и извоз на руда с камион. В последвалото посещение в Смарт центъра на дружеството нагледно видяха ролята на свързаността на процесите под и над земя и управлението в реално време. Благодарение на надеждната wi-fi връзка, оператори в Смарт центъра ръководят и контролират производствените дейности. В специално оборудвани работни места част от минното оборудване в рудника се управлява отдалечено – tele remote. Анализ на големи масиви от данни осигурява разработване на най-оптимални модели на работа.

„За мен рудник „Челопеч“ е един от добрите примери за технологично обновление и реално въведени иновации в производството. Министерството на иновациите и растежа търси варианти, за да развие капацитет през човешки капитал и технологии и да бъде дестинация Иновационен хъб в България. Вижда се, че компанията има много отворено съзнание и заедно можем да представяме България като място, където да се тестват и стартират нови технологии и решения, които да бъдат след това мащабно развивани. Това е истинска част от мисията и визията на министерството.“ – сподели министър Стойчева след посещението си.

„В рамките на двадесетте години, в които работи в България, „Дънди Прешъс Металс“ се доказа като една от водещите минни компании в страната, която следва своите принципи, инвестира в хората, технологиите и образованието като същевременно се стреми към модернизация на производството, дигитализация на процесите и непрекъснато усъвършенстване.“ – отбеляза д-р инж. Илия Гърков пред гостите.

Посещението приключи с размяна на ангажимент за поддържане на взаимодействието в полза на обмяната на информация и технологичното развитие.

ДПМЧ