Министерският съвет одобри допълнителни трансфери за общините Мирково, Чавдар, Антон, Златица и Пирдоп по линия на последици от бедствия

Река Дълбок с. Антон

Със свое Постановление № 207 от 29 юни 2021 година Министерски съвет одобри допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия в няколко общини от нашия район, като общият размер на средствата е в размер на 4 052 337 лева.

Ето какво гласи и самото Постановление:

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т  С Ъ В Е Т  П О С Т А Н О В И:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия:

– трансфер по бюджета на община Антон за аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речното корито на р. Дълбок, с. Антон – 1 727 217 лв.;

– трансфер по бюджета на община Златица за укрепване и възстановяване на пътно тяло чрез подпорни стени на улична мрежа в с. Карлиево, от о.т. 47 до о.т. 61 и пътна връзка – 1 507 731 лв.;

– трансфер по бюджета на община Мирково за аварийно-възстановителни работи по корекцията на участък от речното легло на р. Буновска от о.т. 38 до о.т. 13, с. Буново – 580 837 лв., частично;

– трансфер по бюджета на община Пирдоп за възстановяване проводимостта на плочест водосток на ул. „Цар Освободител“ за преминаване на р. Кисело дере, гр. Пирдоп – 23 714 лв.;

– трансфер по бюджета на община Чавдар в общ размер 212 838 лв., от които:

а) за възстановяване проводимостта на дере в участъка от  ул. „Кокиче“ до вливането му в р. Селска, с. Чавдар – 47 825 лв.;

б) за възстановяване проводимостта на дере в участъка от кръстовището на ул. „Витоша“ и ул. „Св. св. Кирил и Методий“ до ул. „Кокиче“, с. Чавдар – 46 122 лв.;

в) за възстановяване проводимостта на участък на р. Селска – от кръстовището на ул. „Здравец“ и ул. „Акация“ до кръстовището на ул. „Яворов“ и ул. „Мургаш“, с. Чавдар – 118 891 лв.

В съобщение от Община Антон от 1 юли се уточнява, че проектът ще се съчетае с асфалтиране на ул. „Васил Боримечков” и корекция на река „Дълбок” в участъка от моста от ул. „България” до Гарчев хан. Дейностите по изграждане ще стартират в срок до два месеца, заедно с асфалтирането на улицата, която е част от цикъла по асфалтиране на 10 улици в селото.