Медицински център „Челопеч“ ЕООД започна работа

“Медицински център Челопеч ” ЕООД 
п.к.2087, с. Челопеч, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 10;
тел.:0894 871 977
e-mail address: mc_chelopech@abv.bg

ОБЯВА

В община Челопеч започва дейността си „Медицински център Челопеч” ЕООД. В напълно реновираната сграда на поликлиниката се откриват 8 кабинета, в които ще практикуват специалисти от над 20 специалности.

Медицинският център не работи с НЗОК. Всички прегледи са платени, като за жителите на община Челопеч прегледите ще се заплащат по преференциални цени.

За записвания на часове при специалистите, моля използвайте телефон 0894 871 977.

Всички графици и приемно време могат да бъдат следени във фейсбук-страницата на „Медицински център Челопеч” ЕООД до стартирането на официалния му сайт.