МБАЛ-Пирдоп получи голямо дарение

По инициатива и с подкрепата на кмета на Община Пирдоп г-н Ангел Геров, на 27 ноември 2019 год.,  МБАЛ – Пирдоп АД получи дарение от Фондация Естер де Помери, Швейцария.

Дарението включва медицинско оборудване, както и работно облекло за медицинския персонал.

Ръководството на МБАЛ Пирдоп АД благодари за дарението, за което на следващ етап ще предостави повече информация.

Съвет на Директорите на МБАЛ Пирдоп АД